haller, klubhuse & andre faciliteter

Bygninger & fysiske rammer

Idrættens fysiske rammer udgør den største kilde til idrættens klimaaftryk. Idrætsfaciliteter er samtidig en helt konkret ramme for medlemmer, hvor grønne tiltag kan blive synlige for alle og give anledning til dialog om klima og bæredygtighed. Derfor er det afgørende, at vi i idrætten undersøger, hvordan vi kan indføre grønne tiltag i haller og klubhuse.
Idrættens fysiske rammer udgør den største kilde til idrættens klimaaftryk. Idrætsfaciliteter er samtidig en helt konkret ramme for medlemmer, hvor grønne tiltag kan blive synlige for alle og give anledning til dialog om klima og bæredygtighed. Derfor er det afgørende, at vi i idrætten undersøger, hvordan vi kan indføre grønne tiltag i haller og klubhuse.

Hvad kan I som forening gøre?

Relevansen af nedenstående anbefalinger varierer, alt efter om man som klub er facilitetsejer eller benytter kommunale eller selvejende faciliteter.

Gode råd om bygninger og fysiske rammer

Fun fact

Vidste du....

... at en undersøgelse DIF har fået foretaget viser, at op imod 80 % af idrætsforeningers samlede klimaaftryk kommer fra idrætsfaciliteten?

For mere information