udgivelser

Fasthold klubbens voksenmedlemmer

Dette hæfte giver jer en række konkrete anbefalinger og værktøjer til, hvordan I i klubben – med få greb – kan blive endnu bedre til at fastholde de nuværende voksenmedlemmer, samt hvordan I kan få tidligere voksenmedlemmer til at komme tilbage til klubben.
Dette hæfte giver jer en række konkrete anbefalinger og værktøjer til, hvordan I i klubben – med få greb – kan blive endnu bedre til at fastholde de nuværende voksenmedlemmer, samt hvordan I kan få tidligere voksenmedlemmer til at komme tilbage til klubben.

BAGGRUNDEN FOR ANBEFALINGERNE
Anbefalingerne i hæftet er baseret på en frafaldsanalyse foretaget af DIF blandt tidligere voksenmedlemmer fra klubber tilknyttet seks forskellige specialforbund i 2018. De seks specialforbund er: Badminton Danmark, Danmarks Bowling Forbund, Danmarks Cykle Union, Dansk Judo & Ju-Jitsu Union, Dansk Tennis Forbund og Dansk Triatlon Forbund. Hensigten med frafaldsanalysen var at blive klogere på, hvorfor voksenmedlemmerne stopper i klubberne, og hvad der kan få dem til at starte igen.

BRUG DE ANBEFALINGER, DER GIVER MENING I NETOP JERES KLUB OG SPORTSGREN
Vi håber, at I vil finde ny inspiration i hæftet og bruge netop de anbefalinger, der giver mening i jeres lokale klub og ift. jeres specifikke sportsgrene.