Åbent dagtilbud

Som daginstitution og idrætsforening har I en unik mulighed i Åbent Dagtilbud for at mødes om en fælles passion – nemlig at skabe begejstring og bevægelsesglæde hos børnene.

Samarbejde mellem dagtilbud og idrætsforeninger er yderligere en oplagt måde for daginstitutionen at få ny inspiration ind i hverdagsaktiviteterne, mens foreningerne får mulighed for at vise deres forening og idræt frem, hvilket kan resultere i, at flere børn melder sig ind i foreningen.

I håb om at gøre det nemmere at komme i gang med Åbent Dagtilbud, har en række specialforbund udviklet konkrete koncepter - se "Forbundsliste" – og flere er på vej.

Yderligere er der samlet gode råd til hhv. foreninger, daginstitutioner og kommuner der ønsker at kommer godt i gang med samarbejdet.

Regeringen har indført  ”Åben Daginstitution”, hvilket giver mulighed for at introducere en masse børn og herigennem deres forældre til foreningslivet. Yderligere kan mødet med idrætterne være med til at kvalificere institutionernes arbejde, så der på nye og varierende måder, kan arbejdes med børnenes alsidig motorisk udvikling, og derigennem øget sundhed, trivsel og kognitive kompetencer.

Åbent dagtilbud