nye idrætstrends

Faciliteter og anlæg

En bred vifte af tilgængelige idrætsfaciliteter og velfungerende fysiske ’arenaer’ er en væsentlig forudsætning for det at dyrke idræt.
En bred vifte af tilgængelige idrætsfaciliteter og velfungerende fysiske ’arenaer’ er en væsentlig forudsætning for det at dyrke idræt.

At bevare, udvikle og skabe nye faciliteter og arealer til idræt er vigtigt. I de senere år ser vi end videre et markant fokus på, hvordan byen og fx gamle industrihavne kan bruges i en idrætskontekst.

I DIF mener vi, at alle skal have mulighed for at dyrke netop den idræt, og med de generelle samfundstendenser in mente er der behov for at idrætsfaciliteter i langt højere grad nytænkes og bevægelsesarenaer gøres mere indbydende og fleksible.


Nytænkning af idrætsbyggeri

Tendenserne inden for idrætsvanerne og facilitetsbehovene nødvendiggør derfor en anderledes tænkning på facilitetsområdet end for eksempelvis 20-30 år siden - idrætsbyggeri i dag er meget andet end en klassisk idrætshal på 20 gange 40 meter.

Flere funktioner, forskellige brugere, fleksibilitet og bæredygtig drift er blot nogle af de elementer der skal tænkes ind, når idrætsfaciliteter i dag skyder op, eller når gamle faciliteter skal forbedres.

Idrætsbegrebet er i dag udvidet, og en stor del af stigningen i idrætsdeltagelsen sker også uden for de traditionelle idrætsfaciliteter, og kræver på forskelligvis også adgang til natur, parker og byrum eller indretning af nye specialiserede faciliteter.

Derfor er faciliteter og idrætsanlæg et område, hvor der på nuværende tidspunkt sker en stor udvikling, hvor DIF i høj grad har fokus og fx samarbejder med specialforbund, kommuner Lokale- og Anlægsfonden mv.