Økonomi

Rejsepolitik

Rejsepolitik

Herunder kan du læse om DIF's rejsepolitik.

 Idrætsverdenen er international og derfor foretager repræsentanter for Danmarks Idrætsforbund, bestyrelsesmedlemmer, folkevalgte og personale rejser i organisationens tjeneste. 

 Enhver rejse skal foregå i organisationens tjeneste og skal have et legitimt, organisatorisk formål.

 Folkevalgte og personale skal kunne rejse for forbundet uden ekstra udgifter for den enkelte og under rimelige forhold. 

 Der skal rejses så økonomisk fornuftigt som muligt, uden at dette princip dog må medføre væsentlig ekstra rejsetid eller forhindre en rimelig fleksibilitet for den rejsende.

 Flyrejser foretages som hovedregel på økonomiklasse. Hvis rejsen er af længere varighed, det vil sige over 6 timer, kan der flyves i andre kategorier som økonomi+ eller tilsvarende. Hvis omstændighederne nødvendiggør det, f.eks. mødeaktiviteterne på destinationen eller rejsens ekstraordinært lange varighed, kan der flyves på businessclass eller tilsvarende.

 Omkostninger til den rejsendes egen forplejning under tjenesterejser godtgøres med et beløb svarende til udgiften for et normalt måltid. 

 Omkostninger til repræsentation i forbundets interesse i forbindelse med rejsens formål skal afholdes på et niveau, der står i et rimeligt forhold til deltagere og anledning. I offentlige regi andrager det ca. 800 kr., hvilket også er de retningslinjer, som DIF følger. 

 Tildeling af evt. bonuspoint skal for både politikere og ansatte i DIF bruges i tjenesteøjemed. 
  
 Ved olympiske lege ydes godtgørelser efter statens regler herfor og ikke refusion af udgifter efter regning. 

Download DIF's Rejsepolitik her

Har du spørgsmål?