Om dif

Udlodningsmidler

I DIF modtager vi tilsvarende resten af Foreningsdanmark hvert år en andel af udlodningsmidlerne (de tidl. tipsmidler), ca. 313 mio. kr., som primært anvendes til understøttelse af vores 62 landsdækkende specialforbund.
I DIF modtager vi tilsvarende resten af Foreningsdanmark hvert år en andel af udlodningsmidlerne (de tidl. tipsmidler), ca. 313 mio. kr., som primært anvendes til understøttelse af vores 62 landsdækkende specialforbund.

Udlodningsmidler til landsforeninger

De enkelte forbund anvender tilskuddet til bl.a. foreningsudvikling af de lokale foreninger, kursus- og uddannelsesaktiviteter (fx leder og træneruddannelse) for DIF-idrættens omkring 470.000 frivillige, samt organisering af stævner og turneringer mv. Bemærk at der uddeles ikke udlodningsmidler direkte til lokalforeninger fra DIF.

DIF uddeler årligt ca. 94 procent af udlodningsmidlerne direkte til idræts-/foreningsformål. Beløbet inkluderer en kerneydelse på 88 procent samt støttefunktioner på 6 procent. Der anvendes under 5 procent på administration i DIF.

Fordelingsmetoden er i øvrigt tilsvarende hovedparten af foreningslivet, hvor midlerne også primært tildeles til selvstændige landsorganisationer (fx en spejderbevægelse, et oplysningsforbund eller en politisk ungdomsorganisation), som derefter understøtter lokalforeninger ud fra landsorganisationens formål og virke.

Gennem nedenstående link kan du blive endnu klogere på udlodningsloven og den politiske aftale bag. 

Udlodningsloven.

Politisk aftale om udlodningsmidlerne.

Folkeoplysningsmidler - til lokalforeninger

Hvor udlodningsmidler tilgår landsorganisationer, så tilgår folkeoplysningsmidlerne alene lokale foreninger. Det er kommunerne der uddeler folkeoplysningsmidler, og DIF har ikke nogen rolle ift. uddelingen heraf. DIF arbejder dog for at sikre foreningslivets økonomisk rammevilkår generelt, herunder er også folkeoplysningsmidlerne.

Læs Folkeoplysningsloven

Derudover skal kommunen stille egnede, ledige, offentlige lokaler og udendørsanlæg gratis til rådighed for idrætsforeninger. Det kan du læse mere om her. 

Udlodningsmidler

Kommunal støtte

Kommunerne kan også støtte foreningerne på flere måder via folkeoplysningsloven. Det kan du læse mere om under 'Støttemuligheder'.

Læs mere

Har du spørgsmål?