DIF's Inflationspulje

Danmarks Idrætsforbund har modtaget midler fra Social- og Boligstyrelsen med det formål at støtte børn i familier, som på grund af inflationen og stigende energipriser er økonomisk og socialt vanskeligt stillede. Derfor kan foreninger, som er medlem af et specialforbund under DIF, nu søge tilskud hos DIF’s Inflationspulje.
Danmarks Idrætsforbund har modtaget midler fra Social- og Boligstyrelsen med det formål at støtte børn i familier, som på grund af inflationen og stigende energipriser er økonomisk og socialt vanskeligt stillede. Derfor kan foreninger, som er medlem af et specialforbund under DIF, nu søge tilskud hos DIF’s Inflationspulje.

DIF's Inflationspulje

Læs om hvordan foreninger kan søge støtte til børn i vanskeligt stillede familier

Der kan søges om individuelle tilskud

Som forening kan I søge om individuelle tilskud til diverse tiltag for børn, hvis forældre er økonomisk udfordrede, og som har brug for støtte til rekvisitter, beklædning/udstyr, kontingent eller til at deltage på stævner/camps/foreningsrejser.


Foreninger kan søge om tilskud til målrettede tiltag i foreningsregi

Søger jeres forening tilskud til målrettede tiltag, kan der være tale om interne camps og aktiviteter i foreningsregi, men også tiltag i samspil med eksempelvis skoler, boligsociale helhedsplaner eller øvrige foreninger. Disse tiltag kan danne grundlag for at flere børn bliver en del af foreningslivet og oplever dets fællesskab. Tilskud til afholdelse af målrettede tiltag er afhængig af, at man kan dokumentere, at aktivitetens målgruppe primært er børn fra vanskeligt stillede familier.


Der kan søges om tilskud til sociale aktiviteter i foreningsregi

Foreninger kan søge om tilskud til interne sociale tiltag i foreningsregi, der har til formål at styrke fastholdelse i foreningen gennem eksempelvis fællesspisning med holdet, samt forældregruppen og de frivillige trænere. Der kan også ydes tilskud til forældremøder med nye børn og forældre med fokus på den gode modtagelse. Tilskud til afholdelse af sociale aktiviteter er afhængig af, at man kan dokumentere, at aktivitetens målgruppe primært er børn fra vanskeligt stillede familier.

 

OBS

Puljen kan kun søges af foreninger, som er medlem af et specialforbund under DIF, og tilskuddet skal primært anvendes til børn og unge under 18 år. Det er vigtigt, at foreninger udviser sparsommelighed i deres ansøgninger, samt at oplysningerne, som meddeles til DIF, kan dokumenteres.

Praktisk info

Tilskud fra DIF’s Inflationspulje søges ved at udfylde ansøgningsskemaet nedenfor.

Nærmere oplysninger om puljen kan fås hos DIF get2sport-konsulent Mads Nygaard Tolsgaard, via mail: mnt@dif.dk eller på tlf.: 93 83 45 31

Puljen kan kun søges af foreninger, der er medlem af et specialforbund under DIF.
Hver torsdag vil ansøgningerne blive gennemgået.