DIF's Inflationspulje

Danmarks Idrætsforbund har modtaget midler fra Social- og Boligstyrelsen med det formål at støtte børn i familier, som på grund af inflationen og stigende energipriser er økonomisk og socialt vanskeligt stillede. Derfor kan foreninger, som er medlem af et specialforbund under DIF, nu søge tilskud hos DIF’s Inflationspulje.
Danmarks Idrætsforbund har modtaget midler fra Social- og Boligstyrelsen med det formål at støtte børn i familier, som på grund af inflationen og stigende energipriser er økonomisk og socialt vanskeligt stillede. Derfor kan foreninger, som er medlem af et specialforbund under DIF, nu søge tilskud hos DIF’s Inflationspulje.

DIF's Inflationspulje

Læs om hvordan idrætsforeninger kan søge støtte til børn af økonomisk vanskeligt stillede familier

Idrætsforeninger kan søge om individuelle tilskud til børn af økonomisk vanskeligt stillede familier i foreningsregi

Som forening kan I søge om individuelle tilskud til diverse tiltag for børn, hvis forældre er økonomisk udfordrede, og som har brug for støtte til rekvisitter, beklædning/udstyr, kontingent eller til at deltage på stævner/camps/foreningsrejser.


Idrætsforeninger kan søge om tilskud til målrettede tiltag for børn af økonomisk vanskeligt stillede familier i foreningsregi

Søger jeres forening tilskud til målrettede tiltag, kan der være tale om interne camps og aktiviteter i foreningsregi, men også tiltag i samspil med eksempelvis skoler, boligsociale helhedsplaner eller øvrige foreninger. Disse tiltag skal medvirke til at flere børn fra økonomisk vanskeligt stillede familier bliver fastholdt eller bliver del af foreningslivet og oplever dets fællesskab. Tilskud til afholdelse af målrettede tiltag er afhængig af, at man kan dokumentere, at aktivitetens målgruppe primært er børn fra vanskeligt stillede familier. Der ydes ikke støtte til projekter, som har karakter af nye tiltag i foreningsregi.


Idrætsforeninger kan søge om tilskud til sociale aktiviteter for børn af
økonomisk vanskeligt stillede familier
i foreningsregi

Foreninger kan søge om tilskud til interne sociale tiltag i foreningsregi, der har til formål at styrke fastholdelse i foreningen gennem eksempelvis fællesspisning med holdet, samt forældregruppen og de frivillige trænere. Der kan også ydes tilskud til forældremøder med nye børn og forældre med fokus på den gode modtagelse. Tilskud til afholdelse af sociale aktiviteter er afhængig af, at man kan dokumentere, at aktivitetens målgruppe primært er børn fra vanskeligt stillede familier.

 

OBS

Puljen kan kun søges af foreninger, som er medlem af et specialforbund under DIF, og tilskuddet skal primært anvendes til børn og unge under 18 år. Det er vigtigt, at foreninger udviser sparsommelighed i deres ansøgninger, samt at oplysningerne, som meddeles til DIF, kan dokumenteres. Foreningen skriver under på tro og love og kan udtrækkes til revision. Det er derfor vigtigt at alle udgifter kan dokumenteres.

Praktisk info

Tilskud fra DIF’s Inflationspulje søges ved at udfylde ansøgningsskemaet nedenfor.

Nærmere oplysninger om puljen kan fås hos DIF get2sport-konsulent Mads Nygaard Tolsgaard, via mail: mnt@dif.dk eller på tlf.: 93 83 45 31

Puljen kan kun søges af foreninger, der er medlem af et specialforbund under DIF.
Hver torsdag vil ansøgningerne blive gennemgået.