Whistle­blower­­ordning

DIF's whistleblowerordning

DIF’s whistleblowerordning har til formål at sikre, at en whistleblower kan indberette mistanke eller viden om overtrædelse af lovgivning eller øvrige alvorlige forhold i DIF, og at indberetningen kan ske fortroligt og anonymt.

Via whistleblowerportalen, som der er linket til herunder, bliver indberetningerne håndteret fortroligt af et eksternt advokatbureau.

Hvem kan benytte ordningen?

  • Nuværende eller tidligere medarbejdere 
  • Ulønnede praktikanter
  • Bestyrelses- og udvalgsmedlemmer i DIF
  • Leverandører og andre kommercielle samarbejdspartnere, herunder sponsorer.

Whistleblowerordningen under Etisk Komité

Hvis du er udøver, forælder, frivillig m.m., og du ønsker at indberette alvorlige forhold i idrætten, uhensigtsmæssig adfærd eller brud på good governance i specialforbund eller i DIF selv,, skal du bruge whistleblowerordningen under Etisk Komité.

For mere information