Idrætsøjeblikke på fotos

Idrætsfotos er en vigtig del af DIF Museums samling. De fortæller spændende historier om idrættens og samfundet udviklingen, om vigtige sejre og nederlag, om sportens helte og skelsættende begivenheder.
Idrætsfotos er en vigtig del af DIF Museums samling. De fortæller spændende historier om idrættens og samfundet udviklingen, om vigtige sejre og nederlag, om sportens helte og skelsættende begivenheder.

Håndboldspillets begyndelse

Den første egentlige håndboldkamp i historien blev spillet i 1907 mellem to skoler, men spillet var dog allerede opfundet i slutningen af 1890'erne af Holger Nielsen, der var lærer på Ordrup Latin- og Realskole. Man anvendte en fodbold, og man måtte løbe helt ind i målet med den. Holger Nielsen, der tilskrives at have opfundet spillet, sagde: ”Med ca. 40 deltagere i spillet vil en plads på ca. 45 x 30 m være passende”.

HTML5 Test Page

This is a test page filled with common HTML elements to be used to provide visual feedback whilst building CSS systems and frameworks.

Text

Headings

Heading 1

Heading 2

Heading 3

Heading 4

Heading 5
Heading 6

[Top]

Paragraphs

A paragraph (from the Greek paragraphos, “to write beside” or “written beside”) is a self-contained unit of a discourse in writing dealing with a particular point or idea. A paragraph consists of one or more sentences. Though not required by the syntax of any language, paragraphs are usually an expected part of formal writing, used to organize longer prose.

[Top]

Blockquotes

A block quotation (also known as a long quotation or extract) is a quotation in a written document, that is set off from the main text as a paragraph, or block of text.

It is typically distinguished visually using indentation and a different typeface or smaller size quotation. It may or may not include a citation, usually placed at the bottom.

Said no one, ever.

[Top]

Lists

Definition list

Definition List Title
This is a definition list division.

Ordered List

 1. List Item 1
 2. List Item 2
  1. List Item 1
  2. List Item 2
   1. List Item 1
   2. List Item 2
    1. List Item 1
    2. List Item 2
     1. List Item 1
     2. List Item 2
     3. List Item 3
    3. List Item 3
   3. List Item 3
  3. List Item 3
 3. List Item 3

Unordered List

 • List Item 1
 • List Item 2
  • List Item 1
  • List Item 2
   • List Item 1
   • List Item 2
    • List Item 1
    • List Item 2
     • List Item 1
     • List Item 2
     • List Item 3
    • List Item 3
   • List Item 3
  • List Item 3
 • List Item 3

[Top]

Blockquotes

A block quotation (also known as a long quotation or extract) is a quotation in a written document, that is set off from the main text as a paragraph, or block of text.

It is typically distinguished visually using indentation and a different typeface or smaller size quotation. It may or may not include a citation, usually placed at the bottom.

Said no one, ever.

[Top]

Details / Summary

Expand for details

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Cum, odio! Odio natus ullam ad quaerat, eaque necessitatibus, aliquid distinctio similique voluptatibus dicta consequuntur animi. Quaerat facilis quidem unde eos! Ipsa.

[Top]

Address

Written by Jon Doe.
Visit us at:
Example.com
Box 564, Disneyland
USA

[Top]

Horizontal rules


[Top]

Tabular data

Table Caption
Table Heading 1 Table Heading 2 Table Heading 3 Table Heading 4 Table Heading 5
Table Footer 1 Table Footer 2 Table Footer 3 Table Footer 4 Table Footer 5
Table Cell 1 Table Cell 2 Table Cell 3 Table Cell 4 Table Cell 5
Table Cell 1 Table Cell 2 Table Cell 3 Table Cell 4 Table Cell 5
Table Cell 1 Table Cell 2 Table Cell 3 Table Cell 4 Table Cell 5
Table Cell 1 Table Cell 2 Table Cell 3 Table Cell 4 Table Cell 5

[Top]

Code

Keyboard input: Cmd

Inline code: <div>code</div>

Sample output: This is sample output from a computer program.

Pre-formatted text

P R E F O R M A T T E D T E X T
 ! " # $ % & ' ( ) * + , - . /
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ?
 @ A B C D E F G H I J K L M N O
 P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _
 ` a b c d e f g h i j k l m n o
 p q r s t u v w x y z { | } ~ 

[Top]

Inline elements

This is a text link.

Strong is used to indicate strong importance.

This text has added emphasis.

The b element is stylistically different text from normal text, without any special importance.

The i element is text that is offset from the normal text.

The u element is text with an unarticulated, though explicitly rendered, non-textual annotation.

This text is deleted and This text is inserted.

This text has a strikethrough.

Superscript®.

Subscript for things like H2O.

This small text is small for fine print, etc.

Abbreviation: HTML

This text is a short inline quotation.

This is a citation.

The dfn element indicates a definition.

The mark element indicates a highlight.

The variable element, such as x = y.

The time element: 2 weeks ago

[Top]

HTML Comments

There is comment here:

There is a comment spanning multiple tags and lines below here.

[Top]

 

Form elements

Input fields

Text Input

Password

Web Address

Email Address

Phone Number

Search

Number Input

File Input

[Top]

Select menus

SelectOption OneOption TwoOption Three

Select (multiple)Option OneOption TwoOption Three

[Top]

Checkboxes

 • Choice A
 • Choice B
 • Choice C

[Top]

Radio buttons

 • Option 1
 • Option 2
 • Option 3

[Top]

Textareas

Textarea

[Top]

HTML5 inputs

Color input

Number input

Range input

Date input

Month input

Week input

Datetime input

Datetime-local input

Datalist

[Top]

Action buttons

 

[Top]

Made by @cbracco. Code on GitHub.