DIF´s Appelinstans

DIF’s Appelinstans sikrer, at tvister i den organiserede idræt kan løses på en god og effektiv måde.
DIF’s Appelinstans sikrer, at tvister i den organiserede idræt kan løses på en god og effektiv måde.

Dette betyder, at alle forbund, foreninger eller aktive medlemmer kan få en uafhængig retlig instans til at bedømme en sag, hvor der er en tvist om foreningsregler f.eks. forståelsen af sportsreglementer eller foreningsvedtægter.

Appelinstansen behandler som udgangspunkt kun klager over afgørelser truffet af et forbunds ordens-, disciplinær- eller turneringsudvalg, f.eks. forståelsen af turneringsregler eller eksklusion af foreningsmedlemmer.

Man kan læse mere om Appelinstansens sagsbehandlingsregler i folderen ”DIF-idrættens Højeste Appelinstans”. 

Få tilsendt kendelser

Appelinstansens kendelser er som udgangspunkt offentligt tilgængelige. Ønsker du at få tilsendt kendelser, kontakt da Mikkel Bendix Bergmann på mbb@dif.dk

DIF-idrættens Højeste Appelinstans

Download folderen her

Fakta

Medlemmer

Appelinstansen er en uafhængig og uvildig instans som vælges af DIF’s repræsentantskab og består af i alt 10 medlemmer, heraf 4 dommere som fungerer som formænd. 

Baggrund
Alle medlemmer er uddannede jurister og besidder stor indsigt i både sportens og juraens verden.

Formanden for Appelinstansen er landsdommer i sit civile hverv.

Det er gebyrfrit at få sin sag behandlet

Sagsbehandlingstiden
Sagsbehandlingstiden i ukomplicerede sager er typisk 2-3 måneder

Appelinstansens kendelser

For mere information