udgivelser

Voice - til bekæmpelse af seksuelle krænkelser

Udgangspunktet for fremtidige forebyggelsesinitiativer må nødvendigvis ses i et bredere samfundsmæssigt perspektiv og tage afsæt i en koordineret indsats, hvor kommuner, idrætsorganisationer og foreninger arbejder sammen om at udvikle lovgivning, forebyggelse og uddannelse.
Udgangspunktet for fremtidige forebyggelsesinitiativer må nødvendigvis ses i et bredere samfundsmæssigt perspektiv og tage afsæt i en koordineret indsats, hvor kommuner, idrætsorganisationer og foreninger arbejder sammen om at udvikle lovgivning, forebyggelse og uddannelse.

DIF ønsker en styrket forebyggelse og ønsker at spille en aktiv rolle for at modvirke enhver form for krænkelse af idrætsudøveres, træneres og lederes integritet.

Med den eksisterende viden om spændvidden af krænkende adfærd i idrættens verden er det DIF’s anbefaling, at samtlige specialforbund og foreninger tager initiativ til at sikre en bredere og mere omfattende medlemsbeskyttelse, således færre oplever krænkende adfærd og flere oplever bedre kvalitet i deres idrætsliv med henblik på livslang trivsel og tilknytning til organiseret idræt.