Udelukkelsesnævnet for seksuelle krænkelser

Klubber og foreninger må ikke ansætte personer med en plettet børneattest uden Udelukkelsesnævnets tilladelse. DIF, DGI og Firmaidrætten står bag Udelukkelsesnævnet, som består af bestyrelsesrepræsentanter fra alle tre organisationer.
Klubber og foreninger må ikke ansætte personer med en plettet børneattest uden Udelukkelsesnævnets tilladelse. DIF, DGI og Firmaidrætten står bag Udelukkelsesnævnet, som består af bestyrelsesrepræsentanter fra alle tre organisationer.

Heldigvis er det de færreste foreninger, som oplever, at en ansøger har en plettet børneattest. Men hvad stiller man op, hvis det sker? Og hvordan håndterer man det som klub, hvis man bliver opmærksom, at en allerede ansat træner er blevet dømt for en seksualkrænkelse?

Et eksempel kunne være en ung træner, som har haft et kæresteforhold med en mindreårig udøver eller en frivillig, som er blevet dømt for ulovlig billed- og videodeling af en ekskæreste mv.

I disse – heldigvis sjældne – bør foreningen kontakte Udelukkelsesnævnet for seksuelle krænkelser for nærmere vejledning.

 

Sådan behandler udelukkelsesnævnet en ansøgning

Personer, som har en plettet børneattest og ønsker at være en del foreningsidrætten, skal have nævnets tilladelse, inden de kan ansættes.

En ansøger med en plettet børneattest vil typisk skulle indsende en begrundet ansøgning samt relevante bilag (børneattest og domsudskrift) til nævnet. Det vil ofte være hensigtsmæssigt, at ansøgeren i forvejen har haft en dialog med foreningen og har foreningens støtte, inden ansøgningen indsendes til nævnet.

Nævnet tager på baggrund af ansøgningen fra den dømte, sagens omstændigheder og evt. foreningens indstilling konkret stilling til hver enkelt sag. Nævnets afgørelse kan enten være tilladelse, betinget tilladelse eller afslag - alt afhængig af de faktiske forhold. I de såkaldte ”billeddelings-sager” vil nævnet lægge særligt vægt på relationen mellem den dømte og ofret.

Da indholdet af dokumenterne har en følsom karakter, bør man inden man indsender en ansøgning kontakte Anders Young Rasmussen på ayr@dif.dk eller telefon 2042780 med henblik på nærmere aftale.

 

Hvem er i nævnet

Nævnet består af en bestyrelsesrepræsentant fra hhv. DIF, DGI og Firmaidrætten.

For mere information