Lokaletilskud

Kommunen skal stille egnede, ledige, offentlige lokaler og udendørsanlæg gratis til rådighed for idrætsforeninger.
Kommunen skal stille egnede, ledige, offentlige lokaler og udendørsanlæg gratis til rådighed for idrætsforeninger.

Lokaler til idrætsaktiviteter i kommunen

Folkeoplysningsloven siger, at kommunen skal stille lokaler gratis til rådighed og betale udgifter til el, varme og rengøring. Kommunen kan dog opkræve et gebyr for lokalerne. 

Kan kommunen ikke anvise ledige, egnede faciliteter, skal man i stedet yde et tilskud til på mindst 65 procent af driftsudgifterne til lokaler, der ejes eller lejes af foreninger, og som anvendes til aktiviteter for børn og unge under 25 år.

 

Vær opmærksom på, at kommunen kan beslutte ikke at give tilskud til nye lejemål. Den præcise formulering af lovens enkelte bestemmelser står naturligvis i folkeoplysningsloven.

 

Kommunen giver tilskud til følgende driftsudgifter i foreningens egne lokaler:

 

  • Renter af prioritetsgæld
  • Skatter, afgifter og forsikringer vedrørende ejendommen
  • Udgifter til almindelig vedligeholdelse, opvarmning, belysning, rengøring og eventuelt fornødent tilsyn.

 

Kommunen giver også disse tilskud til driftsudgifter i lejede lokaler:

 

  • Det aftalte lejebeløb
  • Afholdte udgifter til almindelig vedligeholdelse ifølge lejekontrakten samt til opvarmning, belysning, rengøring og eventuelt fornødent tilsyn

 

Har du ydereligere spørgsmål?