Trivsel og sundhed

Seksuelle krænkelser

Seksuelle krænkelser og grooming af mindreårige i idrætsforeninger er en problemstilling, som kan ramme enhver forening.
Seksuelle krænkelser og grooming af mindreårige i idrætsforeninger er en problemstilling, som kan ramme enhver forening.

Mange idrætsledere tænker måske, ”det sker aldrig her,” og det gør det formentligt og forhåbentligt heller ikke. Men idrætsforeningerne er et spejlbillede af samfundet, og derfor er der også en risiko for at det kan ske i jeres forening. Hver sag er en ulykkelig reminder om, at det er en opgave der ikke må negligeres, og DIF forholder sig derfor meget alvorligt til emnet.

For at forebygge seksuelle krænkelser i foreningslivet arbejder DIF blandt andet med oplysning om børneattester, som foreningerne skal indhente på alle frivillige, der er i kontakt med børn. Det har betydet, at op mod 96% af foreningerne med børn nu overholder loven og indhenter de nødvendige børneattester.

Hjemmeside og kampagne til hjælp og oplysning

Derudover har DIF sammen med en række organisationer lavet et oplysningssite og kampagnen ’Når grænser brydes’. Her på kampagnens hjemmeside kan klubber og foreninger finde masser af materiale om emnet. I kan bl.a. finde: 

  • Værktøjer til afholdelse af workshop ug udviklingsmøder med blandt andet detaljerede køreplaner af forskellig varighed
  • Kompetencegivende læringsaktiviteter
  • En række korte film, som beskriver krænkelsessituationer og dilemmaer, der kan opstå i hvilken som helst idrætsforening. Til hver kortfilm er der arbejdsspørgsmål.

Dermed er det lige til at gå til for den forening, der ønsker at behandle emnet.

DIF tilbyder konkret rådgivning ved mistanke on overgreb i foreninger under DIF. I den forbindelse har DIF årligt kontakt og rådgivning af 15-20 foreninger i sager om seksuelle krænkelser.

DIF har udarbejdet sanktionssystem sammen med DGI og Dansk Firmaidrætsforbund, hvor trænere/ledere fra dansk idræt, som dømmes for seksuelle krænkelser, får vurderet, om de fortsat kan virke i dansk idræt. Der behandles årligt 4-6 sager i udelukkelsesnævnet.

FAQ

Grooming af børn - læs mere hos Red Barnet

Grooming er en proces, hvor en voksen opbygger en tæt og tillidsfuld relation til et barn med en seksuel hensigt. Grooming foregår over tid og er ofte en avanceret manipulationsproces af både barnet og ofte også barnets omgivelser fx forældrene.  

Red Barnet  har lavet en omfattende temaside på området. 

Læs mere på Red Barnets hjemmeside om fx,:

  • Hvad grooming er
  • Hvordan opleves grooming for barnet? 
  • Grooming er strafbart

Har du spørgsmål eller brug for rådgivning?