Gamle gymnastiksale nye muligheder

Skolen ved søerne

På Skolen ved Søerne omdannes den gamle gymnastiksal til et bevægelseslaboratorium, som giver børn lyst til at undersøge og afprøve forskellige aktiviteter og bevægelsesformer. Et sted der taler til fantasien og giver plads til leg og læring.
På Skolen ved Søerne omdannes den gamle gymnastiksal til et bevægelseslaboratorium, som giver børn lyst til at undersøge og afprøve forskellige aktiviteter og bevægelsesformer. Et sted der taler til fantasien og giver plads til leg og læring.

Projektet kort fortalt

Skolen ved Søerne er placeret i et af de allertættest befolkede områder i Danmark. Et område hvor idrætsfaciliteterne er sparsomme, og hvor der i høj grad er behov for at skabe attraktive og naturlige mødesteder. Projektet har derfor fokus på at udvikle åbne og let tilgængelige og attraktive faciliteter både til skolen og til lokalsamfundet.

Projektet omfatter den gamle gymnastiksal samt bad- og omklædningsrum, indgangspartier, depotrum, balkon og udearealet foran gymnastiksalen. Grundtanken er at skabe bedre sammenhæng mellem alle disse rum samt at omdanne selve gymnastiksalen til et ”kropslaboratorium”, hvor der tilføjes elementer, som udvikler motoriske og sociale færdigheder og taler til børnenes fantasi.

Der arbejdes med alle rummets dimensioner. Der skabes mange veje man kan tage og mange steder at afsøge. Der åbnes bl.a. op til den gamle balkon, som i dag er indrettet til depot. Hertil etableres et langt motorikelement langs kanten af gymnastiksalen, som leder op til balkonen. Forskellige typer af aktiviteter fordeles langs dette forløb, som både kan bruges i sammenhæng eller inddeles i stationer til fx tekniktræning eller motorik.

Rummet under balkonen indrettes som ”ekstra” træningsrum, der fx kan anvendes til funktionel træning, f.eks. TRX, crossfit, yoga, boksning mv. Omklædningsrummene moderniseres og indrettes mere funktionelt.

Arkitektoniske greb

  • I salen aktiveres kantzonen. Der skabes et sammenhængende bevægelsesforløb langs rummets periferi. Forløbet binder desuden salen sammen med de øvrige rum og skolegården.

  • Den gamle balkon fritlægges og indarbejdes i bevægelsesforløbet. Det giver mulighed for at kravle op og finde et sted at trække sig tilbage eller observere.

  • Der arbejdes med 8 rumlige scenografier (zoner) med hver deres kvalitet. De 8 scenografier integreres i et design hvor de både kan fungere i sammenhæng eller tilgås enkeltvis.

  • De 8 scenografier baserer sig på forskellige rumlige oplevelser og billeder, der inviterer til og understøtter forskellige typer af adfærd. Der er zoner til leg, lære og reflektere.

Fakta om projektet

Projektejer: Frederiksberg Kommune er projektejer. Udviklingsprocessen har omfattet en række brugerinvolverende workshops for skolen, SFO’en og de lokale idrætsforeninger.

Forventede etableringsomkostninger: Den anslåede anlægsramme til etablering er 3,5 mio. kr.

Tilknyttet tegnestuer: NERD architects og tegnestuen Matters