Større og stærkere idrætsforeninger

Foreningsudvikling

Med over 9000 foreninger i DIF-idrætten spiller foreningsidrætten en stor rolle i danskernes idrætsdeltagelse. Med opbruddet i det traditionelle idrætsbillede har vilkårene dog ændret sig for foreningerne i Danmark, hvor der i større omfang end tidligere er flere alternativer til det klassiske idrætstilbud i foreningen.
Med over 9000 foreninger i DIF-idrætten spiller foreningsidrætten en stor rolle i danskernes idrætsdeltagelse. Med opbruddet i det traditionelle idrætsbillede har vilkårene dog ændret sig for foreningerne i Danmark, hvor der i større omfang end tidligere er flere alternativer til det klassiske idrætstilbud i foreningen.

Derfor kræver det udvikling og omstillingsparathed, hvis I som foreninger også i fremtidens skal forblive attraktive for alle danskere. Og det vil vi i DIF gerne hjælpe med. 

Styrk jeres idrætsforening 
Vejen til at styrke jeres idrætsforening kan være mange, og ofte vil det være forskelligt fra idrætsforening til idrætsforening, hvilke(n) indsats(er) som har størst betydning for at udvikle netop jeres idrætsforening i den rigtige retning. Vi har her seks fokusområder, som I kan tage udgangspunkt i og herfra iværksætte de initiativer, som passer bedst til jeres forening.  

Seks fokusområder til foreningsudvikling

Kig med her og find inspiration til arbejdet med b.la. målgrupper, resursepersoner og kommunikation.

1. fokusområde

Tilbud og målgrupper

I skal være nysgerrige på jeres medlemmernes og lokalsamfundets behov og ønsker med henblik på at sikre, at jeres idrætsforeningen fortsat vil være attraktiv for både eksisterende medlemmer og nye potentielle medlemmer. Jo mere indsigt I har, desto bedre kan I vurdere, om I skal foretage tilpasningerne af jeres eksisterende idrætstilbud eller oprettes helt nye. Du kan læse mere om, hvordan man arbejder med målgrupper og udvikler flere idrætstilbud i folderen "Fasthold klubbens voksenmedlemmer".

2. fokusområde

Organisation og foreningsledelse

Det er vigtigt, at I arbejder bevidst med jeres visioner og målsætninger, og inddrage jeres medlemmer i beslutningsprocesser og samskabelse på tværs. Det betyder også, at I med fordel kan arbejde proaktivt med at dygtiggøre jeres ledelse og organisation i form af fx opkvalificering af ledere og bestyrelse eller foretage nødvendige organisatoriske ændringer.
3. fokusområde

Ressourcepersoner

Ressourcepersoner skal forstås som frivillige, ansatte og andre engagerede personer på tværs af idrætsforeningen. Disse er helt afgørende for jeres eksistens og er derfor de bærende kræfter, når det kommer til drift og udvikling. Derfor er det vigtigt, at I fokusere på at skabe de bedste mulige forudsætninger for disse ved at sikre fx fleksible tilknytningsmuligheder, motiverende arbejdsopgaver og løbende anerkendelse af deres arbejde.
4. fokusområde

Kommunikation og markedsføring

Kommunikation er vigtigt… og svært. Derfor skal I være opmærksomme på, at der findes mange former for kommunikation. Den interne kommunikation bør bære præg af inddragelse, transparens og demokrati, hvor der sikres gensidig forståelse på tværs af idrætsforeningen. Den eksterne kommunikation handler bl.a. markedsføringen af jeres forening både lokalt og online, og den skal være gennemtænkt og koordineret, således at det rammer den ønskede målgruppe på bedst mulige vis. Det kan være en rigtig god ide at tænke i, om man har resursepersoner med kommunikations og markedsføring baggrund i idrætsforeningen, som man trække på.

5. fokusområde

Samarbejde og støtte

Samarbejder kan være en rigtig god ide for jeres idrætsforening, da disse kan skabe muligheder og ressourcer, som I ellers ikke selv vil kunne oparbejde. Derfor bør I være opmærksomme på de positive effekter heraf, og kontinuerligt være proaktive, nysgerrige og ikke mindst kreative omkring samarbejds- og støttemuligheder, da disse kan øge foreningens kvalitet, økonomi, image og udviklingsmuligheder.
6. fokusområde

Fysiske og digitale rammer

Idrætsfaciliteter er den vigtigste rammebetingelse for foreningsidrætten. Placering, udformning og kvalitet er med til at forme idrætstilbud. Derfor består arbejdet både i at styrke samarbejde med kommunen og samtidig udvikle de fysiske rammer, så de understøtter et stærkt og attraktivt idrætsliv. Jeres digitale rammer bør fokusere på fleksibilitet og udvidede interaktionsmuligheder, sådan at I selv sammen med jeres medlemmer har mulighed for, at skabe eller deltage i fx. online træningsmiljøer- og fællesskaber sideløbende med den fysiske deltagelse i idrætten.

For mere information