Nyt projekt i DIF-idrætten

DIF x Community

DIF har en ambition om at udvikle nye typer af idrætsfællesskaber. Formålet med DIF x Community er derfor, at skabe nye community-orienterede aktiviteter i eksisterende idrætsforeninger.
DIF har en ambition om at udvikle nye typer af idrætsfællesskaber. Formålet med DIF x Community er derfor, at skabe nye community-orienterede aktiviteter i eksisterende idrætsforeninger.

FORMÅL 

  • At skabe og udvikle nye communityorienterede aktiviteter i udvalgte idrætsforeninger/fællesskaber på baggrund af et studieforløb for deltagende forbund og foreninger. 

  • At opnå erfaringer og viden ift. om de nye community-indsatser skaber værdi for klubberne – det kan være med henblik på nye medlemmer, nye typer af frivillige eller mere energi i klubben. 

  • At kortlægge om projektet og dets metode kan danne grundlag for en større indsats inden for community-idrætten.

Hvad er community-idræt?

For mange giver det at være fysisk aktiv inden for et idrætsfællesskab også  mulighed for at identificere sig med selve idrætten samt udvikle miljøet rundt om den.

Typisk sker dette gennem en række add-on-aktiviteter, som både styrker tilknytningen til den enkelte idræt men også selve miljøet rundt om idrætten.

Gennem de senere år har både kommercielle og selvorganiserede aktører samt visse foreningsmiljøer formået at koble idrætten med nye og stærke interessefællesskaber, hvor add-on-aktiviteterne kan være lige så essentielle som selve idrætsdeltagelsen.

Det skal  således både være muligt at være aktiv, drikke kaffe, lave podcast, udvikle tøjbrands, lave identitetsskabende merchandise, afholde idrætsfestivaller/minievents samt helt uformelt at dele erfaringer og viden på tværs af miljøet. Vi ser bl.a. disse community-fællesskaber i surf, ski- og skatekulturen og i visse former for løbe- og cykelmiljøer.

Med DIF x Community-indsatsen er ambitionen at en række specialforbund og udvalgte foreninger tapper ind i ovenstående og igangsætter nye indsatser inden for området. 

Anbefalinger - opstart af Community-initiativer

 

Prik andre i foreningen ift. at være med i udviklingen af de nye community-aktiviteter 
– en ny indsats kan motivere andre i foreningen til at være med.

Brug visualisering af community aktiviteterne  – dette er ekstremt vigtig for synligheden.

Hold fast og bliv ved – hvis et ‘community’ skal være autentisk, kræver det ofte mere end et enkeltstående event. Events kan derimod være en værdifuld måde at skabe synlighed på.

Arbejd evt. ud fra et konkret værdisæt – brug foreningens værdier hvis det giver mening eller lav egne og nye værdier for community’et. Det kan også være en kernefortælling, som man arbejder ud fra.

Sikre at de nye community-aktiviteter ikke bremses af det traditionelle mindset i foreningen.

Udvikl nye aktiviteter som understøtter idrætten men som skaber et community-mindset rundt om idrætten.

Involver deltagerne og læg øre til miljøet  og dem der byder ind – community-idrætten er ofte kendetegnet ved samskabelse og ikke top-down processer.

Kerneværdier i Community-idrætten

• Fællesskab
• Humor
• Værdiorienteret
• Identitet og
Autentitet
• Mode og merch
• Visualisering
• Kreativitet
• ‘Anderledeshed’
• Skills
• Alder (hverken for
gammel eller for
ung)
• Innovation og
entreprenørskab
• Inklusion

Følg projektet på instagram under #difxcommunity

Kontakt