udgivelser

Godt møde - effektiv mødeledelse - aktive deltager

Hæftet giver nogle praktiske og gode idéer til, hvordan møder kan gøres effektive. Det omhandler bl.a. mødeformål, krav til mødedeltagerne, referat, rolle, kommunikation, gruppedynamik og præsenterer en checkliste omhandlende planlægning, gennemførelse og opfølgning.

Forfatter: Torben Bundgaard m.fl.
26 sider