udgivelser

Godt møde - effektiv mødeledelse - aktive deltager

Hæftet giver nogle praktiske og gode idéer til, hvordan møder kan gøres effektive. Det omhandler bl.a. mødeformål, krav til mødedeltagerne, referat, rolle, kommunikation, gruppedynamik og præsenterer en checkliste omhandlende planlægning, gennemførelse og opfølgning.

Forfatter: Torben Bundgaard m.fl.

26 sider

35 kr. inkl. moms. Dertil lægges porto samt et gebyr på 15 kr. for forsendelsesmateriale.

Hæftet kan bestilles på grafiskservice@exelaonline.com