DIF OG DGI'S FORENINGSPULJE

Idrætsforeninger kan søge økonomisk støtte i DIF og DGI’s foreningspulje, som hvert år uddeler ca. 50 mio. kr. Puljen har som mål at støtte hverdagens fællesskaber i idrætsforeningerne og skabe rum til udvikling.
Idrætsforeninger kan søge økonomisk støtte i DIF og DGI’s foreningspulje, som hvert år uddeler ca. 50 mio. kr. Puljen har som mål at støtte hverdagens fællesskaber i idrætsforeningerne og skabe rum til udvikling.

Puljen er åben for ansøgninger over 30.000 kr.

DIF og DGI’s foreningspulje er åben for ansøgninger over 30.000 kr. Deadlines for ansøgninger over 30.000 kr. er: 31. juli og 31. oktober 2024. DIF og DGI’s foreningspulje er lukket for ansøgninger under 30.000 kr. Puljen genåbner for ansøgninger under 30.000 kr. d. 1. februar 2025.

Retningslinjerne for puljen kan downloades her

Retningslinjer for DIF og DGI's foreningspulje

Sådan søger I DIF og DGI's foreningspulje

 

Ansøgning finder sted på DIF og DGI’s fælles portal, Centralt ForeningsRegister (CFR), på adressen medlemstal.dk. Det er her foreningerne hvert år registrerer deres medlemstal. Foreningerne skal benytte deres unikke CFR-numre, som de også bruger, når de registrerer medlemstal, for at ansøge om midler fra puljen.

Desuden skal foreningen have et CVR-nummer og en NemKonto for at få udbetalt midler.

Som frivillig forening kan man lade sig registrere og få tildelt et CVR-nummer. Hvis din forening ikke har CVR-nummer i forvejen, kan I få oprettet et CVR-nummer her. Her er der desuden en vejledning samt kontaktinformation til Erhvervsstyrelsen, hvis der skulle være spørgsmål til processen.

Når en forening er blevet tildelt et CVR-nummer, skal den også have en NemKonto. Dette sker ved henvendelse til foreningens pengeinstitut. Læs mere on oprettelse af NemKonto.

Et formål pr. ansøgning

Alle idrætsforeninger kan søge puljen, og der søges til et enkelt overordnet formål per ansøgning. En forening kan ikke få godkendt mere end én ansøgning i et kalenderår.

Foreninger med flere afdelinger, såkaldte flerstrengede foreninger, har dog mulighed for at få godkendt en ansøgning per afdeling per år. Det samlede tildelte beløb til den enkelte, flerstrengede forening kan dog som udgangspunkt ikke blive større end 300.000 kroner.

Der kan ikke disponeres over midler fra kommende års puljer. Der kan dog godt bevilges støtte fra indeværende år til initiativer, der løber ind i efterfølgende kalenderår.

Midlerne skal bruges lokalt

 

Formålet med DIF og DGI’s foreningspulje er at støtte hverdagens fællesskaber i idrætsforeningerne. Fællesskaber, hvor helt almindelige danskere i hele landet mødes året rundt, får demokrati og deltagelse ind under huden, oplever glæden ved idræt, lærer hverdagens sociale normer og knytter bånd til andre på kryds og tværs af alle øvrige skel.

De nye svømmere var spændte, glade og forventningsfulde. Der blev skabt nye venskaber allerede ved den første træningsgang. ... Jeg er så taknemmelig for jeres støtte – uden den var vi aldrig kommet i gang. Søllerød Svømmeklub - midler til opstart af indskolingsprojekt for 0. og 1. klasse

Midlerne fra puljen skal desuden hjælpe foreningerne i hverdagen og skabe rum til udvikling. Det kan eksempelvis være til initiativer, som støtter op om DIF og DGI’s fælles vision, Bevæg dig for livet, der går ud på at få flere idrætsaktive danskere og få flere til at dyrke idræt i en forening.

Ved behandlingen af ansøgningen vil der blive taget hensyn til, at puljens midler skal ud at virke i mange forskellige foreninger fordelt i hele landet. Det er samtidig en forudsætning, at de ansøgte midler bruges lokalt hos de foreninger, som har fået tildelt disse midler.

Grøn inspirationsguide

Denne grønne inspirationsguide er målrettet ansøgere af DIF og DGI’s foreningspulje. Guiden giver konkret inspiration til, hvordan ansøgere kan bidrage til den grønne omstilling. I ansøgningsskemaet opfordres ansøgerne til at gøre sig overvejelser om relevante klima og miljømæssige handlinger.

Download DIF og DGI's foreningspuljes grønne inspirationsguide - en guide til, hvordan man kan indtænke klima- og miljøvenlige initiativer i sin ansøgning.

Grøn inspirationsguide

Baggrund for DIF og DGI's foreningspulje

Regeringen, DF, S, SF og RV vedtog den 30. november 2017 en politisk aftale om at oprette lokalforeningspuljer på i alt 70 millioner kroner årligt, som foreningslivets hovedorganisationer skal uddele til deres lokalforeninger.

Aftalen følger af, at politikerne stoppede en svindelramt ordning med lokale aftaler om uddeling fra spillehals-/automatmidler i 2015. For at nedbringe de administrative udgifter har DIF og DGI valgt at gå sammen og lægge deres midler (cirka 44 millioner kroner årligt) i en fælles pulje, DIF og DGI’s foreningspulje.

DIF og DGI's foreningspulje blev udmøntet første gang i 2018.

Kontakt DIF og DGI's foreningspulje

Hvem har fået støtte?

DIF og DGI's foreningspulje har siden 2018 årligt støttet foreningsidrætten med ca. 44 mio. kr. I løbet af 2018, 2019 og 2020 er det blevet til over 3.800 bevillinger fordelt til små og større projekter i idrætsforeninger i alle landets kommuner.

Databasen herunder indeholder information om samtlige bevillinger fra DIF og DGI's foreningspulje med mulighed for at sortere på bevillingsår, region, kommune og aktivitet.

Vær opmærksom på, at databasen præsenterer oprindelige bevillinger. Ved opfølgning på bevillingsmodtagende projekter i form af tro- og love-erklæring eller regnskab kan foreninger have tilbagebetalt en del af den oprindelige bevilling. Foreninger, der har tilbagebetalt hele bevillinger, fremgår ikke af databasen.

Eksempler på aktiviteter i lokale foreninger med puljemidler