Idrætsudvikling

Den gode ungeidræt

Sådan laver I den gode ungeidræt for de 13-25-årige i foreningen.
Sådan laver I den gode ungeidræt for de 13-25-årige i foreningen.

Teenagealderen og ungdomsårene byder på udfordringer i forhold til den fysiske og personlige udvikling. I skal som forening være være særlig opmærksomme på at tilrettelægge aktiviteterne, så de unge har reel mulighed for at vælge at blive i foreningen. Her skal man især tænkte de unges livsfaser fra folkeskole til ungdomsuddannelse og herfra til videregående uddannelse eller job.

Sådan skaber du motiverende idrætsmiljøer for unge

NY undersøgelse

I bestræbelserne på at fastholde børn og unge i idrætsforeningerne er der særligt to faktorer, der er afgørende: at skabe fællesskab og  udvikling. Det fastslå ny undersøgelse: Det motiverende idrætsmiljø for unge. 

Undersøgelsen giver dig svar på:

  • Hvordan holdmiljø og træneradfærd kan styrke trivsel, motivation og fortsættelse i idræt og dermed mindske frafaldet.
  • Hvilke oplevelser og typer motivation, der betyder mest for unges fortsættelse med foreningsidræt.
  • Hvad der konkret kendetegner idrætsmiljøer og træneradfærd, som er forbundet med høj trivsel, motivation og mindre
    frafald fra idræt.

Undersøgelsen er lavet i samarbejde med:

Hent undersøgelsen her

Her har vi fem anbefalinger til den gode ungeidræt

Anbefaling 1

Skab harmoni mellem livsfase og idræt

Det er vigtigt, at foreningsidrætten tilrettelægges, så den kan indpasses i ”'livet uden for banen'. Krav til træningsmængde, træningstidspunkter og evt. konkurrencedeltagelse skal afstemmes med deltagernes muligheder og behov i den pågældende aldersgruppe. Fx. skal træningsmængden kunne skues op og ned uden det får konsekvenser for, om man er med på holdet eller ej.

Fx kan man tilbyde ekstra træningspas i en periode, hvor tiden tillader det, mens det i andre perioder, fx eksamensperioder, kan være nødvendigt at neddrosle kravene til træningsmængden. I det hele taget er det vigtigt for unges motivation, at de får medindflydelse på deres idrætsliv.

Anbefaling 2

Bevar fascinationen af idrætten

Unge skal kunne registrere udfordringer, progression, feedback, belønning og fascination i deres idrætsengagement.

Derfor fokusér på følgende for at fastholde unge i idrætten:

  • Mestring, dvs. det at blive dygtigere til sin idræt, fastholder unge i idrætten.
  • Vær obs. på at have tilbud til nybegyndere
  • Tag i videst muligt omfang hensyn til venskabsrelationer.
Anbefaling 3

Sørg for at have engagerede trænere

En træner skal favne bredt og besidde både idrætsfaglige og generelle menneskelige og pædagogiske kompetencer. Relevant uddannelse, rekruttering og valg af ”den rigtige” trænerprofil til ungdomsholdet er afgørende.

Fremtidens ungdomstræneruddannelser bør fokusere ligeligt på at udvikle de idrætsfaglige og de menneskelige/relationelle kompetencer, fordi der i dag kræves et helhedsorienteret mindset omkring trænerrollen. Derfor tilbyder vi i DIF også et bredt udvalgt af træneruddannelser både fysisk men også via Idrættens E-læring

Læs om vores træneruddannelser
Anbefaling 4

Lav en plan i foreningen

Foreninger, der kan skabe en rød tråd gennem hele idrætslivet og som beskriver en klar strategi for, hvordan aktiviteterne skal tilrettelægges efter livsfase og motivationsfaktorer, vil være bedre i stand til at tiltrække og fastholde unge. Det er en god ide samtidig have det punkt på dagsordenen på jeres bestyrelsesmøder.

De idrætsforeninger, som forstår at skabe sammenhæng mellem idræt og hverdag er særlig attraktive for de unge.

Se, hvordan du kan arbejde med en sådan plan ved at hente vores samlede anbefalinger ned for børn og unge.

Hente udspil med anbefalinger
Anbefaling 5

Indtænk forældreinvolvering for dem under 18 år

Rollen som idrætsforælder ændrer sig i takt med, at barnet bliver ældre. Den unge har fortsat behov for forældrenes opbakning. Giv forældrene mulighed for at sætte sig ind i deres barns idræt og fortæl forældrene, hvordan de bedst bakker deres teenager op.

Hent folder med gode råd

Download vores samlede anbefalinger for børn og unge

Hent her

For mere information