Politikker og udspil

DIF’s antidoping­strategi

Doping er en direkte trussel mod idrætten. DIF’s antidopingstrategi har til formål at identificere de kommende års hovedindsatsområder for og prioritering af DIF’s antidopingarbejde. Vi vil gå forrest i arbejdet for en dopingfri idræt.
Doping er en direkte trussel mod idrætten. DIF’s antidopingstrategi har til formål at identificere de kommende års hovedindsatsområder for og prioritering af DIF’s antidopingarbejde. Vi vil gå forrest i arbejdet for en dopingfri idræt.

DIF’s Anti Doping Strategi er vedtaget af DIF’s bestyrelse i 2022. Strategien for perioden løber 2022-2024.
DIF prioriterer det nationale arbejde for en dopingfri dansk idræt, og det sker ikke mindst via det gode samarbejde med Anti Doping Danmark, Kulturministeriet og Team Danmark

Desværre kan DIF-idrætten ikke se sig fri for nationale sager om overtrædelse af antidopingreglerne, og derfor skal DIF fortsat have fokus på antidopingindsatsen, både i det forebyggende arbejde, samt i alle de efterfølgende faser. DIF’s nultolerancepolitik på området skal altid basere sig på et underliggende system med høj retssikkerhed.

Den internationale idræt oplever fortsat store udfordringer på antidopingområdet, hvor de senere års skandalesager har understreget, at doping ikke blot er et problem på atletniveau, men tilmed også på hovedorganisations- og statsniveau. Det er dybt bekymrende og stiller skærpede krav til det internationale antidopingarbejde. Der er behov for et robust system, der kan håndtere sager om organiseret doping foranstaltet af de idrætsorganisationer og institutioner, der ellers burde vogte idrættens integritet og grundværdier.

 DIF vil gå forrest i arbejdet for en dopingfri idræt, og DIF ønsker at have en synlig profil på området. 

Læs også om...

Dopingnævnet

Dopingkontrol gennemføres af Anti Doping Danmark, som indbringer overtrædelser for Dopingnævnet.

Vi har sammen med Anti Doping Danmark (ADD) underskrevet og tiltrådt WADA’s internationale kodeks for antidoping.

Har du yderligere spørgsmål?