Idræt, leg og bevægelses-institutioner

Idræt, leg og bevægelse er vigtige parametre for børnenes udvikling. Børn lærer i høj grad gennem kroppen og deres selvværd og selvtillid stimuleres via idræt og bevægelse.
Idræt, leg og bevægelse er vigtige parametre for børnenes udvikling. Børn lærer i høj grad gennem kroppen og deres selvværd og selvtillid stimuleres via idræt og bevægelse.

Gennem Idræt, Leg og Bevægelsesinstitution har I som institution mulighed for at få et kursusforløb, som bidrager til udviklingen af et læringsmiljø, hvor medarbejderne har blik for det legende og kropslige. Kursusforløbet inspirerer og ansporer jer som pædagogisk personale til at indtænke pædagogisk idræt som en naturlig del af det pædagogiske arbejde med den styrkede læreplan.

Hvad skal der til for at blive Idræt, Leg og Bevægelsesinstitution?

Kurset dækker over i alt fem moduler. Modul 1 og 5 er for alle pædagogiske personaler i institutionen, mens udvalgte personaler deltager på alle fem moduler. Kursusforløbet er en kobling mellem teori og praksis, og vi sikrer, at I som institution får redskaber til at arbejde mere struktureret med idræt, leg og bevægelse i hverdagen.

Vil I være Idræt, Leg og Bevægelsesinstitution?

Hvis I som børnehave, vuggestue eller dagpleje ønsker kurset Idræt, Leg og Bevægelse, er I velkomne til at henvende jer til nedenstående kontaktpersoner. Første skridt er et uforpligtende møde, hvor vi i fællesskab drøfter jeres ønsker og overvejelser.

Som kommune er I også velkomne til at tage kontakt til os, hvorefter vi tager en indledende snak, som vil klæde jer på til at udvælge én eller flere institutioner, som kunne have gavn og glæde af at blive Idræt, Leg og Bevægelsesinstitution.

Vil du vide mere?

Download folderen "Idræt, Leg og Bevægelse"

For dagplejere, vuggestuer, børnehaver og daginstitutioner

Læs mere om konceptet

Kontaktpersoner