Gaming og Esport

En del af ungdoms- og forenings­kulturen

Esport og gaming er en stor del af ungdomskulturen og en naturlig del af hverdagen for mange børn og unge. Udviklingen betyder, at mange idrætsforeninger i DIF nu tilbyder esport som en del af deres tilbud. Flere foreninger har deraf oplevet en kraftig vækst i antallet af medlemmer inden for esportsområdet.
Esport og gaming er en stor del af ungdomskulturen og en naturlig del af hverdagen for mange børn og unge. Udviklingen betyder, at mange idrætsforeninger i DIF nu tilbyder esport som en del af deres tilbud. Flere foreninger har deraf oplevet en kraftig vækst i antallet af medlemmer inden for esportsområdet.

I DIF ønsker vi at tage en aktiv del i denne ungdomskultur ved at generere viden og erfaringer inden for spørgsmål som f.eks.:

 

  • Forstå ungdomskulturen omkring esport og gaming
  • Hvordan kan man via esporten nå ud til en ny gruppe børn og unge, som ellers ikke bliver en del af det organiserede idrætsliv?
  • Hvordan kan man skabe samspil mellem idrætten og esporten, f.eks. ved at udvikle modeller, der samtænker esport, fysisk aktivitet og brobygning til analoge idrætsaktiviteter?
  • Hvordan skaber man gode og sunde rammer om esportskulturen i foreningen, herunder etik, foreningsdannelse m.m.?
  • Hvad betyder esporten for trænerrollen?
  • Hvilke nye udfordringer bringer esporten og hvordan håndteres de bedst muligt?

 

DIF ønsker derfor at udforske de potentielle synergier, der kan være mellem den klassiske foreningsidræt og esport/gaming – herunder afprøve koblinger og modeller til, hvordan bevægelse og fysisk aktivitet bedst tænkes ind som en del af esporten. Af konkrete indsatser kan nævnes:

 

  • 2 ½ årigt forskningsprojekt ”Idrætsforeninger og esport i bevægelse med og mod hinanden – fokus på esportens potentiale som katalysator for mere bevægelse blandt børn og unge”, støttet af Novo Nordisk Fonden
  • Samarbejder med uddannelsesinstitutioner om, hvordan man tænker bevægelse og sundhed ind i idrætsforeninger, som også udbyder esport. 

Kontakt rette medarbejder