Det arbejder vi for

Talent- og eliteudvikling i DIF

Team Danmark og Danmarks Idrætsforbund har udarbejdet et fælles værdisæt for talentudvikling i dansk idræt. Værdisættet er opbygget af værdierne Helhed, Udvikling, Samarbejde, Engagement og Trivsel. Tilsammen udgør de fem værdier Talent-HUSET.
Team Danmark og Danmarks Idrætsforbund har udarbejdet et fælles værdisæt for talentudvikling i dansk idræt. Værdisættet er opbygget af værdierne Helhed, Udvikling, Samarbejde, Engagement og Trivsel. Tilsammen udgør de fem værdier Talent-HUSET.

Hvad er TalentHUSET?

TalentHUSET er en ”ledestjerne” for udviklingen af danske idrætstalenter til højeste internationale seniorniveau.

Det arbejder vi for

Gode og sunde talent­udviklingsmiljøer

Vi vil i samarbejde med Team Danmark, forbund og kommuner sikre de bedst mulige vilkår for at skabe optimale elite- og talentudviklingsmiljøer i Danmark.

Med afsæt i TalentHUSET, ønsker vi at styrke udvikling og etablering af elite- og talentmiljøer.

Vi ønsker sammen med Team Danmark, forbund, relevante kommuner at tage aktivt part i udvikling og etablering af særlige lokale, regionale og nationale elite- og talentudviklingsmiljøer og samtidig sikre de bedst mulige vilkår for at skabe optimale elite og talentudviklingsmiljøer, både på tværs af idrætsgrene og inden for den enkelte idræt.

Sådan skaber vi udvikling

Udviklingen af elite- og talentmiljøer skal stimuleres ved:

  • at etablere samarbejder på tværs af specialforbund og idrætter– eventuelt i samarbejde med kommuner og uddannelsesinstitutioner.
  • at skabe grundlag og motivation for yderligere forskning, der skal klarlægge, hvilke faktorer der er med til at skabe lokalt forankrede elite- og talentmiljøer.
Det arbejder vi for

Træner­certificering

Danske atleter har krav på dygtige og veluddannede trænere.

Derfor ønsker vi at motivere relevante forbund til at indarbejde minimumskrav for talent- og elitetræneres kvalifikationer i et individuelt tilpasset certificeringssystem med respekt for specialforbundenes forskellighed, størrelse og niveau. Dette gøres bl.a. gennem løbende dialog og de strategiske aftaler, der indgås mellem hvert specialforbund og DIF.

Med udgangspunkt i ’Rammebeskrivelse for DIF træneruddannelser’ vil DIF udarbejde en række anbefalinger til arbejdet med trænercertificering.

Hent DIF's rammebeskrivelse her
Det arbejder vi for

VIDENDELING OG ERFARINGS­UDVEKSLING

Vi vil styrke udbredelsen af ny viden, videndeling og erfaringsudveksling for elitetrænere og -ledere på tværs af forbund. Vi vil styrke forbundenes forudsætninger for at kunne samarbejde på tværs, og for at ressourcer og kompetencer inden for dansk elite- og talentudvikling udnyttes optimalt.

Det gøres blandt andet i :

  • samarbejde med Team Danmark, en række netværksmøder for talentansvarlige samt regionale symposier for talent- og elitetrænere
  • netværksarrangementer for forbund i forbindelse med ungdoms olympiske begivenheder
  • dialog og samarbejde med universiteter og andre videns organisationer

Værdispil.dk

På siden værdispil.dk kan man se videoer med atleter og trænere, der stiller skarpt på de enkelte værdier og brikker i Talent-HUSET.

Det er også muligt at downloade Værdispil, der er udviklet til trænere og forældre og stiller deltagerne i en række dilemmaer, der kan forekomme, når man har med talenter at gøre.

For mere information