Bliv frivillig i DIF Museum

DIF Museum er hovedsagligt drevet af frivillige og uden dem ville der ikke være noget museum. Kunne du også have lyst til at være med til at drive museet, kan du læse mere om det at være frivillig her
DIF Museum er hovedsagligt drevet af frivillige og uden dem ville der ikke være noget museum. Kunne du også have lyst til at være med til at drive museet, kan du læse mere om det at være frivillig her

Om at være frivillig i Danmarks Idrætsforbunds Museum (DIM)

Vi kan bruge personer til følgende opgaver:

 • Fotografering af samlingens effekter
 • Drift af hjemmeside
 • Sortering og registrering af fotos
 • Fremstilling af udstillingsmaterialer
 • Opsætning og nedtagning af udstillinger
 • Opsyn i forbindelse med udstillinger

Har du lyst til at indgå i et spændende arbejde med at indsamle, bevare og videregive dansk idræts kulturarv, kan du henvende dig til museets daglige leder Per Leon Jørgensen på 23 25 04 82 eller plj@dif.dk 

 

Definition på frivillige:

 • Den frivillige ønsker at hjælpe med - og deltage i at opfylde DIM's målsætninger
 • Den frivillige arbejder ulønnet
 • Man defineres som værende frivillig i DIM, når man har deltaget i museets virke (jf. Frivillighedspolitikken)
 • Alle frivillige har en kontaktperson

Værdigrundlag:

Det frivillige arbejde i DIM hviler på værdierne: fællesskab, troværdighed, ansvar og det at kunne gøre en forskel. Missionen er, at alle har en god oplevelse, hvad enten det er brugere af samlingen, kollegaer eller samarbejdspartnere. Den enkelte frivillige tillægges kompetence og ansvar for konkret definerede opgaver.

DIM tilstræber gennem forskellige forløb med faglig sparring og aktiviteter at sikre en platform for et godt fællesskab. Samt via eksempelvis fællessmøder at give baggrundsviden og informationer, der klæder frivillige på til at arbejde på museet.

Kvalitet og engagement

I DIM har vi en ambition om, at vore brugere skal have en god oplevelse, de skal opleve, at vi lytter og er nysgerrige på deres egne historier, og hvad de tænker. Et besøg skal gerne gøre en forskel. Det stiller krav til vores udstillinger, aktiviteter og de mennesker der er tilknyttet DIM. Et besøg skal være præget af kvalitet og engagement. Som fast tilknyttet frivillig skal man derfor kende til DIM's organisation og målsætninger. Et godt samarbejde hviler på gensidig respekt og viden om hinandens arbejdsopgaver gennem kontakt og dialog. I samme forbindelse er det vigtigt, at der sker en orientering og tilbagemelding mellem parterne ved klare aftaler. DIM er en levende organisation i forandring. Det forventes, at de frivillige holder sig ajour med nye tiltag og planer.  

 

DIM forventer at frivillige:

 • Støtter op om DIM's virke og handler konstruktivt i forhold til vores målsætning
 • Medvirker til at give stedets gæster/brugere en god oplevelse
 • Har forståelse for DIM's mål om at formidle i dialog med omgivelserne
 • Holder indgåede aftaler og husker at melde tilbage i tilfælde af afbud eller forhindringer
 • Er loyale overfor DIM's omdømme
 • Opfører sig respektfuldt og høfligt overfor DIM's gæster og samarbejdspartnere såvel som andre frivillige

Oplysninger om museet, der kommer den frivillige til kendskab under udførelsen af arbejdet, er forbundet med tavshedspligt. Denne tavshedspligt ophører ikke ved samarbejdets ophør.

Hvad kan frivillige forvente af DIM:

 • Frivillige vil få adgang til relevante informationer om museets virke
 • Frivilliges tid og indsats håndteres professionelt og respektfuldt
 • Frivilliges hjælp og deltagelse påskønnes af museet
 • Frivillige tilbydes sociale netværk, fællesskab og gode oplevelser

Af administrative grunde skal DIM have en underskreven aftale med alle frivillige. Forsikringsmæssigt kræves en aftale for at dække frivilliges eventuelle skader/uheld.

Referenceforhold:

 • Opgaver og virkeform for arbejdet beskrives i aftalen i samarbejde med kontaktpersonen i DIM. Alle frivillige har en kontaktperson i DIM, som man skal henvende sig til vedrørende opgaver såvel som andre forhold.

Frivillige i DIM:

 • Museet er taknemmelige for al den indsats som frivillige ønsker at deltage med - uanset hvor meget man deltager.

Er man frivillig får man:

 • Adgangskort til museet
 • Information om museets aktiviteter
 • Alle frivillige kan udtrykke ønske om kun at være tilknytte ét bestemt arrangement eller en bestemt opgave

Aftaler:

 • Af hensyn til organiseringen kræves det, at alle frivillige udfylder og afleverer en Frivillig-aftale. Denne kontrakt afleveres første gang den frivillige er aktiv på museet.

Ophør af samarbejde:

Der kan opstå situationer, hvor museet må ophøre med et samarbejde med en frivillig. Det vil ske ved gentagende overtrædelser af museets frivilligpolitik. Ønsker en frivillig at stoppe samarbejdet med museet, så skal man kontakte sin kontaktperson på museet.

Vær opmærksom på: 

Hvis du modtager offentlige ydelser, bør du være opmærksom på, at der kan gælde en række regler, når det kommer til mængden og typen af frivilligt arbejde, du må varetage. Du kan her læse en fyldestgørende guide om reglerne for frivilligt arbejde, mens man modtager offentlige ydelser.

 

 

Vedtaget på bestyrelsesmødet onsdag den 25. februar 2015

 

Medarbejdere på DIF Museum