Rådgivning og støtte

Foreningsledelse

Her finder du værktøjer til at drive en idrætsforening både i forhold til den daglige ledelse, men også viden om de regler og krav, der er i forbindelse ansættelser, vedtægter, skat osv.

Læs mere

Frivillighed

I DIF ønsker vi at foreningsidrætten skal være det bedste sted at være frivillig, og et sted hvor det både personligt og socialt er interessant og meningsgivende at bruge sin fritid.

Læs mere

Idrætsudvikling

På denne side kan du få råd og anbefalinger til at udvikle din forening og idræt inden alt for senior- og børneidræt til esport og bæredygtighed. Vores Trendforum-platform er for dig, der gerne vil udvikle din idrætsgren.

Læs mere

Støttemuligheder

Find en oversigt over puljer I kan søge i jeres forening. Læs også mere om andre former for økonomiske støttemuligheder.

Læs mere

Trivsel og sundhed

En velfungerende forening har sine medlemmers trivsel og sundhed for øje. Derfor har vi nedenfor samlet værktøjer til at håndtere forskellige og svære problemstillinger i din forening.

Læs mere

Uddannelse

I samarbejde med forbundene vil vi arbejde for, at alle frivillige og lønnede trænere for børn og unge har en træneruddannelse af høj kvalitet med de nødvendige idrætsfaglige og pædagogiske kompetencer.

Læs mere

Mere idræt i skolen

I DIF arbejder vi for at få mere og bedre idræt og bevægelse ind i skoledagen og for at skabe kvalitet i mødet mellem foreninger og skoler. Få inspiration og læs mere om aktiv skole.

Læs mere

Mere idræt i dagtilbud

I DIF arbejder vi for at få mere og bedre idræt og bevægelse ind i hverdagen og for at skabe kvalitet i mødet mellem foreninger og daginstitutioner. Få inspiration og læs mere om aktivt dagtilbud.

Læs mere

Udgivelser

DIF har gennem mange år samlet en enorm mængde viden om idræt. Her på siden finder du udgivelser om emner fra idrætsskader til sportspsykologi.

Læs mere