Værktøjer

Frivillighed

Frivilligheden er den største og vigtigste ressource i foreningslivet - uden frivillige, ingen forening. Derfor ønsker vi i DIF, at foreningsidrætten skal være det bedste sted at være frivillig, og et sted hvor det både personligt og socialt er interessant og meningsgivende at bruge sin fritid.
Frivilligheden er den største og vigtigste ressource i foreningslivet - uden frivillige, ingen forening. Derfor ønsker vi i DIF, at foreningsidrætten skal være det bedste sted at være frivillig, og et sted hvor det både personligt og socialt er interessant og meningsgivende at bruge sin fritid.

Anbefalinger

At rekruttere og fastholde frivillige er dog ikke altid ligetil, og kræver at foreningen prioriterer dette område og arbejder kontinuerligt med at skabe de bedste forudsætninger for god indgang og vedvarende involvering i foreningen.

Frivillige

Anbefalinger

  • Frivillige har forskellige motivationsfaktorer, kvalifikationer og tilknytningsmuligheder, og foreningen skal derfor have den enkeltes behov og egenskaber for øje med henblik på at sikre motivation og forventningsafstemning samt en god integrering i foreningen.

  • De bør værdsættes og respekteres, så de ikke er i tvivl om vigtigheden af deres tilstedeværelse i foreningen. Ligeledes bør foreningen sikre, at de frivillig høres og inddrages med henblik på at styrke tilknytningen og bringe deres kompetencer i spil.  

  • Foreningen bør løbende arbejde med at udvikle de arbejdsopgaver og oplevelser, som den frivillige får gennem sin tilknytning til foreningen herunder, gør det muligt for den enkelte at udvikle personlige eller faglige kompetencer. Dette er både til gavn for foreningen, men også for den enkelte – både i og uden for idrætten.

  • DIF opfordrer alle foreninger til at få en frivilligansvarlig. Vedkommende skal tage sig af de frivillige, så foreningen får flere hænder til arbejdsopgaverne, og så de frivillige udvikles og trives. Ligeledes anbefales det at udarbejde en frivillighedsstrategi, som kan tydeliggøre, hvordan foreningen vil arbejde med at rekruttere og fastholde frivillige.

  • Her kan du få råd til, hvordan din forening både kan rekruttere og fastholde de frivillige.

Værktøjer

Pas godt på de frivillige: Få en frivillig-ansvarlig

Få en frivillig-ansvarlig
Anerkend dine frivillige ildsjæle

Frivillighedsdiplom

Har du en frivillig i din forening, som fortjener en ekstra anerkendelse for sit store arbejde? Har personen været frivillig i mere end 15 år? Så burde du overveje at indsende en indstilling til DIF's frivillighedsdiplom. 

Indstillingsformular

Har du spørgsmål?