Mere idræt i dagtilbud

Aktivt dagtilbud

I Danmarks Idrætsforbund mener vi, at alle børn bør have en opvækst fuld af idræt, leg og bevægelse. Idræt, leg og bevægelse, der udvikler motorikken, skaber trivsel og læring, der giver lyst til at leve et aktivt liv.
I Danmarks Idrætsforbund mener vi, at alle børn bør have en opvækst fuld af idræt, leg og bevægelse. Idræt, leg og bevægelse, der udvikler motorikken, skaber trivsel og læring, der giver lyst til at leve et aktivt liv.

Vi arbejder for at få mere og bedre idræt, leg og bevægelse ind i børnenes hverdag, uanset om de går i børnehave, vuggestue eller dagpleje. Gennem kompetenceløft bidrager vi til opkvalificering og implementering af den styrkede pædagogiske læreplan og Åbent Dagtilbud, hvor dagtilbuddene møder idrætsforeningerne. 

Vi tilbyder i samarbejde med VIA University Collage uddannelsesforløb til alle dagtilbud, der ønsker en stærk og meningsfuld idrætsprofil. Koncepterne dækker over: Idrætscertificerede børnehaver, Idrætscertificerede vuggestuer og Idrætscertificerede dagplejer. Ønskes et mindre kompetenceløft omkring, hvordan man arbejder med pædagogisk idræt i hverdagen, tilbyder vi kursusforløbet Idræt,leg og Bevægelsesinstitutioner, som ligeledes er målrettet børnehaver, vuggestuer og dagplejer. 

Til foreninger og dagtilbud, der ønsker at arbejde med Åbent Dagtilbud, har vi en række anbefalinger samt en oversigt over de idrætter (forbund), der har koncepter og tilbud på området. 

Idræt, leg og bevægelsesinstitutioner

Idræt, leg og bevægelse er vigtige parametre for børnenes udvikling. Børn lærer i høj grad gennem kroppen, og deres selvværd og selvtillid stimuleres via idræt og bevægelse.

Læs mere om kursusforløbet

Idrætscertificeret dagtilbud

Styrk jeres børnehave, vuggestue eller dagpleje ved at blive idrætscertificeret. Gennem idræt, leg og bevægelse styrkes børnenes grundmotoriske fundament, trivsel og glæde.

Bliv idrætscertificeret

Åbent dagtilbud

Som daginstitution og idrætsforening har I en unik mulighed i Åbent Dagtilbud for at mødes om en fælles passion – at skabe begejstring og bevægelsesglæde hos børnene. Foreningerne kan få mulighed for at vise deres idræt frem, hvilket kan resultere i, at flere børn melder sig ind i foreningen.

Samarbejde mellem foreninger og dagtilbud

Har du spørgsmål?