Politikker og udspil

Vores politikker og udspil

DIF's politiske program 2021 - 2024

Her kan du dykke ned i vores retning for dansk idræt fremmod 2024 - og om de indsatsområder, vi kommer til at have særligt fokus på.

Læs mere

DIF's vækst- og beskæftigelsesudspil

DIF vil gerne i endnu højere grad bidrage til at holde hjulene i Danmark kørende, det gør vi i vækst- og beskæftigelsespolitisk udspil med fokus på 11 indsatsområder.

Læs mere

DIF's børne- og ungeudspil

I vores udspil for børn og unge har vi fokus på motivation, nye tendenser, rollefordelingen mellem forbund og foreninger samt en oversigt over børn og unges livsfaser i forhold til deres idrætslige udvikling.

Læs mere

DIF's strategi for øget diversitet

Diversitet handler for os om at sikre forskellighed blandt beslutningstagere. Læs her om vores målsætning og indsatser indenfor diversitet, hvor vi lige nu har et øget fokus på kvinder.

Læs mere

DIF's forenings- og frivillighedsudspil

Foreningslivet er nøglen til et helt Danmark. Derfor har DIF, DGI og DUF lavet et fælles politisk udspil om foreningsliv og frivillighed. Udspillet giver samtidig en række anbefalinger på området.

Læs mere

DIF's strategi for København

Med vores Københavnerstrategi vil vi gøre København til et internationalt fyrtårn i forhold til idrætsdeltagelse, aktiv byudvikling og folkelige idrætsevents.

Læs mere

DIF's internationale strategi

Vi ønsker en verden i bevægelse, baseret på sunde værdier, hvor internationale idrætsforbund bruger idrættens universelle og unikke styrker til at inspirere og skabe samhørighed mellem mennesker og nationer.

Læs mere

DIF's strategi for esport

I DIF ønsker vi at tage en aktiv del i udviklingen af relevante esportsaktiviteter i specialforbund og i idrætsforeninger. Derfor arbejder vi målrettet med følgende to fokusområder, som du kan blive klogere på her.

Læs mere

DIF's spillepolitik for eliteidræt

Ukontrolleret pengespil har konsekvenser for den sportslige udvikling og for holdets udvikling. Derfor har vi i DIF udarbejdet en politik på området.

Læs mere

DIF's socialpolitiske udspil

Idrætten er en af nøglerne til at sikre den sociale sammenhængskraft. Derfor har DIF lavet et socialpolitisk udspil, der adresserer de muligheder idrætten giver ift. det sociale område.

Læs mere

Det arbejder vi for

Udover vores politikker og udspil har vi også nogle strategiske områder, som vi arbejder med. Det er f.eks øget bevægelse i skolen og flere og bedre idrætsfaciliteter. Læs mere her. 

Læs mere