Politikker og udspil

Vores politikker og udspil

DIF's politiske program 2021 - 2024

Her kan du dykke ned i vores retning for dansk idræt fremmod 2024 - og om de indsatsområder, vi kommer til at have særligt fokus på.

Læs mere

DIF's børne- og ungesyn

Vores børne- og ungesyn skal styrke trivsel blandt 800.000 medlemmer. Vi har fire mål. Bliv klogere på dem her.

Læs mere

DIF's Livestream-anbefalinger

Vi anbefaler, at der ikke bør livestreames fra kampe, opvisninger, træningspas og konkurrencer for børn og unge under 18 år. Men vælger man at gøre det alligevel, kommer vi her med en række anbefalinger.

Læs mere

DIF's børne- og ungeudspil

I vores udspil for børn og unge har vi fokus på motivation, nye tendenser, rollefordelingen mellem forbund og foreninger samt en oversigt over børn og unges livsfaser i forhold til deres idrætslige udvikling.

Læs mere

DIF's skole politiske udspil

Skolen er en afgørende arena til at introducere alle børn til bevægelse og demokratisk dannelse uanset baggrund og opvækst. Derfor har DIF lavet et skolepolitisk udspil med mål og anbefalinger til en aktiv grundskole.

Læs mere

DIF's internationale strategi

Vi ønsker en verden i bevægelse, baseret på sunde værdier, hvor internationale idrætsforbund bruger idrættens universelle og unikke styrker til at inspirere og skabe samhørighed mellem mennesker og nationer.

Læs mere

DIF's strategi for København

Med vores Københavnerstrategi vil vi gøre København til et internationalt fyrtårn i forhold til idrætsdeltagelse, aktiv byudvikling og folkelige idrætsevents.

Læs mere

DIF's verdensmålsudspil

Det er vigtigt, at idrætten vedkender sig sit ansvar for en bæredygtig fremtid. Læs her, hvordan vi i idrætten arbejder med verdensmålene.

Læs mere

DIF's forenings- og frivillighedsudspil

Foreningslivet er nøglen til et helt Danmark. Derfor har DIF, DGI og DUF lavet et fælles politisk udspil om foreningsliv og frivillighed. Udspillet giver samtidig en række anbefalinger på området.

Læs mere

DIF's strategi for øget diversitet

Diversitet handler for os om at sikre forskellighed blandt beslutningstagere. Læs her om vores målsætning og indsatser indenfor diversitet, hvor vi lige nu har et øget fokus på kvinder.

Læs mere

DIF's strategi for esport

I DIF ønsker vi at tage en aktiv del i udviklingen af relevante esportsaktiviteter i specialforbund og i idrætsforeninger. Derfor arbejder vi målrettet med følgende to fokusområder, som du kan blive klogere på her.

Læs mere

DIF's vækst- og beskæftigelsesudspil

DIF vil gerne i endnu højere grad bidrage til at holde hjulene i Danmark kørende, det gør vi i vækst- og beskæftigelsespolitisk udspil med fokus på 11 indsatsområder.

Læs mere

DIF's socialpolitiske udspil

Idrætten er en af nøglerne til at sikre den sociale sammenhængskraft. Derfor har DIF lavet et socialpolitisk udspil, der adresserer de muligheder idrætten giver ift. det sociale område.

Læs mere

DIF's spillepolitik for eliteidræt

Ukontrolleret pengespil har konsekvenser for den sportslige udvikling og for holdets udvikling. Derfor har vi i DIF udarbejdet en politik på området.

Læs mere

DIF's ANTI-DOPING STRATEGI

Doping er en direkte trussel mod idrætten. DIF’s antidopingstrategi har til formål at identificere de kommende års hovedindsatsområder for og prioritering af DIF’s antidopingarbejde. Vi vil gå forrest i arbejdet for en dopingfri idræt.

Læs mere

DIF's etiske kodeks for dansk konkurrenceidræt

Formålet med DIF og Team Danmarks etiske kodeks for dansk konkurrenceidræt er at sætte en retning for det værdibaserede arbejde i idrætten blandt specialforbund, kommuner og klubber samt udøvere, trænere ledere og forældre. Målet er at skabe en konkurrenceidræt med gode oplevelser for alle i Danmark.

Læs mere

Det arbejder vi for

Udover vores politikker og udspil har vi også nogle strategiske områder, som vi arbejder med. Det er f.eks øget bevægelse i skolen og flere og bedre idrætsfaciliteter. Læs mere her. 

Læs mere