Det arbejder vi for

Fremtidens idræt for børn og unge

Med en stor bevilling fra A.P. Møller Fonden har vi sat alle sejl ind for at styrke børn og unges aktivitet og trivsel i idrætsforeningerne.

Idrættens fysiske rammer

I DIF mener vi, at alle skal have mulighed for at dyrke netop den idræt, de brænder for. Det kræver et alsidigt udbud af faciliteter, arealer og sportslige miljøer, som er tilgængelige og indbydende for alle.

Idrætten tager ansvar

Idrætten tager et samfundsansvar for at flytte danskerne og samfundet –socialt, sundhedsmæssigt og miljømæssigt. Her kan du læse om nogle af vores største indsatser. 

Talent- og eliteudvikling

Sammen med Team Danmark har vi udarbejdet et værdisæt for talentudvikling i dansk idræt. Værdisættet er opbygget af værdierne Helhed, Udvikling, Samarbejde, Engagement og Trivsel. Tilsammen udgør de fem værdier Talent-HUSET.

Integritet og fairplay

I DIF-idrætten går vi forrest i kampen for at sikre en ren, fair og troværdig idræt. Derfor har vi etableret fælles systemer til bekæmpelse af doping, matchfixing og overgreb mod børn og unge.

Idræt i skole og dagtilbud

DIF vil styrke idrættens rolle i børn og unges liv. Det sker blandt andet ved at fremme idrætten i alle arenaer, herunder skoler og daginstitutioner. Læs om vores indsatser på området her.

Verdens mest idrætsaktive nation

Det er målsætningen for den største partnerskabsaftale i dansk idræts historie - en aftale, der går under navnet ’Bevæg dig for Livet’ og har som mål at sætte Danmark i bevægelse. Læs mere om projektet her.

Politikker og udspil

Udover det vi arbejder med som strategiske indsatser, har vi også en række politikker og udspil på fx børne- og unge området, retningen for vores internationale strategi og vores arbejde for øget diversitet. Du finder alle vores politikker og udspil her.