Projekter

Hvordan kan friluftspavilloner se ud, og hvordan kan de etableres og drives? Læs herunder om de fem eksempelprojekter og visionerne for dem.
Hvordan kan friluftspavilloner se ud, og hvordan kan de etableres og drives? Læs herunder om de fem eksempelprojekter og visionerne for dem.

DIF og Friluftsrådet har med støtte fra Nordea-fonden igangsat udviklingen af fem konkrete eksempler på friluftspavilloner rundt omkring i Danmark. Erfaringerne fra de fem friluftspavilloner formidles efterfølgende til alle andre, der kunne være interesseret i at etablere friluftspavilloner.

Brugerinddragelse og aktiviteter
De fem friluftspavilloner etableres af kommuner i samarbejde med de lokale skoler, institutioner, idræts- og friluftsforeninger og andre lokale aktører. Som en del af eksempelprojekterne skal der også udvikles og gennemføres aktiviteter på alle fem friluftspavilloner. Aktiviteterne skal ligeledes udvikles i samarbejde med de lokale foreninger og deres organisationer, og iværksættes og formidles som en del af friluftspavillonkonceptet.

Herunder kan du læse mere om visionerne for hver af de fem friluftspavilloner samt følge med i de fem udviklingsprocesser.

For mere information