Find trailcenter

Hvordan kan trailcentre se ud, og hvordan kan de etableres og drives? Se herunder eksempler på udviklingen af trailcentre forskellige steder og visionerne for dem.
Hvordan kan trailcentre se ud, og hvordan kan de etableres og drives? Se herunder eksempler på udviklingen af trailcentre forskellige steder og visionerne for dem.

DIF og Lokale og Anlægsfonden har igangsat udviklingen af fem konkrete eksempler på trailcentre rundt omkring i Danmark, med fokus på arkitektur/design, nye aktivitetsformer, relevante funktioner, fleksible organiseringsformer samt sikre driftsforhold. Erfaringerne fra de fem trailcentre formidles efterfølgende til alle andre, der kunne være interesseret i at etablere trailcentre.

Brugerinddragelse og aktiviteter
De fem trailcentre etableres af lokale bygherrer, fx af kommunen, i samarbejde med de lokale idrætsforeninger og andre lokale aktører. Som en del af eksempelprojekterne skal der også udvikles og gennemføres aktiviteter på alle fem trailcentre. Aktiviteterne skal ligeledes udvikles i samarbejde med de lokale foreninger og deres organisationer, og iværksættes og formidles som en del af trailcenterkonceptet.

Herunder kan du læse mere om visionerne for hver af de fem trailcentre samt følge med i de fem udviklingsprocesser.

For mere information