Matchfixing

Opdateret matchfixing-strategi for 2022-2024

DIF har lanceret en opdatering af sin matchfixingstrategi, som gælder for perioden 2022-2024.
{{$root.dict.newsWrittenBy}} Lars Hestbech
25. aug 2022
DIF har lanceret en opdatering af sin matchfixingstrategi, som gælder for perioden 2022-2024.

Matchfixing udgør en væsentlig trussel mod alle sports- og idrætskonkurrencer – lige fra e-sport, tankesport, private sportsligaer til den organiserede foreningsidræt.

De skadelige virkninger af matchfixing rækker dog langt videre end selve manipulationen af en konkurrence. Matchfixing er også et bedrageri af tilskuerne, de andre udøvere og sports- og spilleindustrien som helhed. 

Forebyggelse og bekæmpelse af matchfixing er derfor ikke kun et anliggende for DIF, men involverer en række forskellige organisationer og statslige institutioner. I Danmark er dette samarbejde først og fremmest forankret i Den Nationale Platform for Bekæmpelse af Matchfixing.

Den Nationale Platform for Bekæmpelse af Matchfixing

 • Kulturministeriet
 • Rigsadvokaturen
 • Statsadvokaturen for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK)
 • Spillemyndigheden
 • Danmarks Idrætsforbund
 • Dansk Boldspil-Union
 • Danske Spil
 • Spillebranchen
 • Anti Doping Danmark (sekretariat)

Men DIF arbejder også selvstændigt for, at matchfixing ikke skal slå rod i DIF-idrætten. Dette arbejde har resulteret i, at der i dag bl.a. er etableret strukturer, regler og samarbejder, som sikrer, at matchfixingsager kan behandles på professionel vis med den nødvendige retssikkerhed for de involverede i det idrætsretlige system.

I 2018 offentliggjorde DIF sin første anti-matchfixingstrategi, som beskrev konkrete målsætninger og handlinger om, hvordan DIF ville arbejde med at bekæmpe og forebygge matchfixing i alle dele af dansk idræt. Denne strategi er nu blevet opdateret og gælder for perioden 2022-2024.

Download DIF's matchfixingstrategi

DIF's matchfixing 2022-2024

Strategi

2022-2024

Særlige fokusområder i den opdaterede strategi

 1. Kortlægge omfanget af matchfixing og uetisk betting-adfærd i dansk eliteidræt.

 2. Etablere en frivillig integrity officer ordning for klubber/foreninger i udvalgte ligaer.

 3. Inddrage spillebranchen yderligere i indsatsen med at få afbødet de negative effekter af væddemål.

 4. Udvikle fremtidens samarbejde om bekæmpelse af matchfixing i dansk idræt i regi af den nationale platform mod matchfixing.

 5. Fortsat arbejde for at forøge DIF’s international idrætspolitisk indflydelse på matchfixing-området.

Regler og lovgivning på matchfixingområdet

DIF’s matchfixinglovregulativ: Regelsæt som har virkning for hele DIF-idrætten og omfatter alle udøvere, trænere, ledere, dommere m.fl. i alle idrætsgrene i DIF.  Overtrædelse af regulativet kan medføre udelukkelse fra al organiseret idræt i Danmark., herunder idræt i DGI og Dansk Firmaidræt.

Lov om fremme af integritet i idrætten: Lovgivning som indebærer, at idrætspersoner og ikke-idrætspersoner kan straffes med bøde eller fængsel indtil 1 år, hvis man begår eller medvirker til matchfixing.

Straffeloven: I visse tilfælde kan matchfixing også være en overtrædelse af straffeloven.

Flere nyheder