Gå direkte til indhold

Idræt og motion for 25-59 årige i foreningen

Voksengruppen består af mange målgrupper med forskellige motiver for at dyrke idræt og motion.  Fx har en række personlige forhold såsom, uddannelse, familie, karriere stor betydning for idrætsdeltagelsen for denne målgruppen. Det stiller derfor krav til jer som forening om, at målrette jeres tilbud ift. de målgrupper af voksne I ønsker at tilbyde idrætsaktiviteter for. 

Voksenmålgruppen er dem, der er mindst foreningsaktive og udgør derfor et oplagt potentiale for jer som idrætsforening. Flere medlemmer i foreningen kan også medføre at der kommer flere frivillige kræfter til foreningen. 

DIF arbejder målrettet for at styrke kvaliteten i breddeidrætten samt skabe nye motionstilbud for voksne som matcher danskernes behov og tidens idrætstrends. Det sker blandt andet ved, at en lang række specialforbund – herunder konkrete initiativer under Bevæg Dig For Livet –  udvikler nye og målrettede motionstilbud for målgruppen. Dette for at flere voksne kan opleve glæden og fællesskabet ved at dyrke idræt og motion i en idrætsforening.   

Anbefalinger til målgruppen 

Opnå større kendskab til nuværende og potentielle medlemmer ift. karakteristika, ønsker til idræt/motion samt barrierer for deltagelse. Som forening bør man i højere grad tænke i specifikke målgrupper (inaktive, forældresegmentet, kvinder/mænd, alder, ny-eller senstarter etc.) i udviklingen af eksisterende samt nye aktiviteter i sin forening.

Fokus på aktiviteter som rammer målgruppen – det bl.a. andet ske ved at:
o Foreningen opstarter nye motionsprægede aktiviteter med fokus på voksenmotionister, hvor man kan være med som nybegynder og/eller ’senstarter’.  
o Øge tilgængeligheden til nuværende aktiviteter gennem nye typer af medlemskaber, tilpasning af aktiviteten, samt nye turnerings- og træningsformer. 
o I højere grad tænke i retning af oplevelsesorienterede aktiviteter såsom miniturneringer, camps og events. 

Trænere og ledere I jeres forening skal kunne understøtte ovenstående aktiviteter hvilket kræver uddannelse og viden.  Undersøge mulighederne for dette I jeres forbund. 

Sociale medier bør være en fast del af foreningens kommunikationsplatform. Voksenmålgruppen er digital og bruger de sociale medier i stor stil.  Især ved opstart af nye hold er dette essentielt. Som forening skal man endvidere være opmærksom på, at der er store forskelle i måden man kommunikerer til fx mænd/kvinder, forældresegmentet etc.

Frivillighed. Opdyrk og støt frivillige/ildsjæle som vil voksenmålgruppen og sørg for at foreningens tilbud til målgruppen er forankret i bestyrelsen. Voksenidræt og motionsområdet er ofte områder som ikke prioriteres i foreningerne – sæt derfor fokus på området i jeres forening. 
 
Indholdsansvarlig
Anders VedelKonsulent DIF UdviklingTeam Bredde og Motionave@dif.dkTelefon: 43 26 20 71Mobil: 29 46 49 45
Streg