Samfundsansvar

Foreningsidrætten tager et markant og bredt samfundsansvar gennem daglige aktiviteter og fællesskaber for børn, unge og voksne på tværs af alder, køn og social baggrund. Nedenfor kan du se læse mere om vores største indsatser.
Foreningsidrætten tager et markant og bredt samfundsansvar gennem daglige aktiviteter og fællesskaber for børn, unge og voksne på tværs af alder, køn og social baggrund. Nedenfor kan du se læse mere om vores største indsatser.

Socialt samfundsansvar

Konkret har vi følgende indsatser ift. det sociale område:

Startblokken

Omkring 40.000 unge i alderen 18 til 29 år er ikke en del af et fællesskab på en uddannelse eller på arbejdsmarkedet. Det er dem, Startblokken skal hjælpe. Nyt samarbejde mellem aktører fra idrættens verden, fonde, kommuner og erhvervsliv skal støtte de unge til nye livsbaner.

Læs mere om initiativet her

Get2sport

DIF get2sport har eksisteret siden 2005 og har løbende udviklet sig og tilføjet nye samarbejdskommuner og -foreninger. I 2019 støttede DIF get2sport 55 foreninger i 43 udsatte boligområder, som ligger i 22 forskellige kommuner. Indsatsen er finansieret af satspuljemidler, TrygFonden, DIF og får desuden støtte af Guldsmeden Hotels

Læs mere om projektet

Soldaterprojekt

DIF Soldaterprojekt er for alle skadede veteraner. Projektet skal bidrage til, at psykisk og fysisk sårede veteraner inspireres og støttes til at finde tilbage til et selvstændigt og meningsfyldt liv.

Læs mere om DIF Soldaterprojekt

Veteran Match

Veteran Match er for alle veteraner. Konceptet favner over en todelt indsats, der sikrer synlig anerkendelse af veteranernes indsats for Danmark og et beskæftigelsesinitiativ, der hjælper veteraner i job.
Alt sammen i tæt samarbejde med kommuner og den professionelle eliteidræt.

Læs mere om Veteran Match

Bevæg dig for livet

Danmark skal være verdens mest aktive nation. Det er visionen for den største partnerskabsaftale i dansk idræts historie - en aftale, der går under navnet ’Bevæg dig for Livet’. Nordea-fonden, TrygFonden, DIF og DGI har investeret et større trecifret millionbeløb i arbejdet med visionen fra 2015-2025.

Læs mere her

ESG-regnskab og ansvarsrapport

Det spirer med gode initiativer i idrætten. Både lokalt i foreningerne og i idrættens forbund skyder det frem med miljø- og klimatiltag og sociale indsatser.

De gode tiltag er nu forsøgt samlet op, og præsenteret i både et ESG-regnskab og en ansvarsrapport, der skal dokumentere idrættens samlede sociale og klima- og miljømæssige aftryk.

Læs mere her

Klima og miljø

Klima og bæredygtighed

Vi har i DIF udvidet fokus ved i det nuværende politiske program 2021-2024 også at sætte mål for DIF-idrættens ansvar for klimaet og den grønne omstilling i hele samfundet.

Læs mere her

Erhverv og innovation

Sport og innovation

DIF Innovation Lab

Projektet vil styrke idrættens innovationskraft til gavn for idrætten og erhvervslivet ved at etablere et nationalt vækstcenter for idrætsinnovation.

Læs mere