Samfundsansvar

Foreningsidrætten tager et markant og bredt samfundsansvar gennem daglige aktiviteter og fællesskaber for børn, unge og voksne på tværs af alder, køn og social baggrund. Nedenfor kan du se læse mere om vores største indsatser.
Foreningsidrætten tager et markant og bredt samfundsansvar gennem daglige aktiviteter og fællesskaber for børn, unge og voksne på tværs af alder, køn og social baggrund. Nedenfor kan du se læse mere om vores største indsatser.

Socialt samfundsansvar

Konkret har vi følgende indsatser ift. det sociale område:

Get2sport

DIF get2sport har eksisteret siden 2005 og har løbende udviklet sig og tilføjet nye samarbejdskommuner og -foreninger. I 2019 støttede DIF get2sport 55 foreninger i 43 udsatte boligområder, som ligger i 22 forskellige kommuner. Indsatsen er finansieret af satspuljemidler, TrygFonden, DIF og får desuden støtte af Guldsmeden Hotels

Læs mere om projektet

Soldaterprojekt

DIF Soldaterprojekt er for alle skadede veteraner. Projektet skal bidrage til, at psykisk og fysisk sårede veteraner inspireres og støttes til at finde tilbage til et selvstændigt og meningsfyldt liv.

Læs mere om DIF Soldaterprojekt

Veteran Match

Veteran Match er for alle veteraner. Konceptet favner over en todelt indsats, der sikrer synlig anerkendelse af veteranernes indsats for Danmark og et beskæftigelsesinitiativ, der hjælper veteraner i job.
Alt sammen i tæt samarbejde med kommuner og den professionelle eliteidræt.

Læs mere om Veteran Match

Bevæg dig for livet

Danmark skal være verdens mest aktive nation i 2025. Det er målsætningen for den største partnerskabsaftale i dansk idræts historie - en aftale, der går under navnet ’Bevæg dig for Livet’ og har som mål at sætte Danmark i bevægelse. Nordea-fonden, TrygFonden, DIF og DGI investerede tilsammen 100 millioner kroner i projektet fra 2015-2018, og fondene har udvidet med 94 millioner kroner fra 2018-2021.

Læs mere her

Klima og miljø

Klima og bæredygtighed

Vi har i DIF udvidet fokus ved i det nuværende politiske program 2021-2024 også at sætte mål for DIF-idrættens ansvar for klimaet og den grønne omstilling i hele samfundet.

Læs mere her

Erhverv og innovation

Sport og innovation

DIF Innovation Lab

Projektet vil styrke idrættens innovationskraft til gavn for idrætten og erhvervslivet ved at etablere et nationalt vækstcenter for idrætsinnovation.

Læs mere