Bevæg dig for livet

Danmark skal være verdens mest aktive nation i 2025. Det er målsætningen for den største partnerskabsaftale i dansk idræts historie - en aftale, der har som mål at sætte Danmark i bevægelse.

Bevæg dig for livet

Royal Run '23

Royal Run er andet og mere end et løb. Det er kronprinsens møde med danskerne, og det er fællesskabets fest. Uformelt. I kondisko. Og for alle. 

Royal Run skal hjælpe endnu flere danskere på vej til et liv med lidt mere bevægelse og derigennem lidt mere socialt samvær, lidt bedre sundhed og lidt mere overskud.

Læs mere her

Visionen

Danmark skal være verdens mest aktive nation i 2025. Det er visionen for den største partnerskabsaftale i dansk idræts historie. Bevæg dig for Livet har som mål at sætte Danmark i bevægelse. Nordea-fonden, TrygFonden, DIF og DGI investerede tilsammen 100 millioner kroner i projektet fra 2015-2018, og fondene har udvidet med 94 millioner kroner fra 2018-2021.

Idræt for alle

Bevægelse er vigtigt for vores fysiske, sociale og mentale sundhed, og derfor skal endnu flere med i idræts- og motionsfællesskabet. Bevæg dig for livet indeholder tilbud, hvor fokus er at gøre det så let som muligt at deltage, og hvor der er plads til alle. På den måde sikrer vi, at der er plads til dem, der er født i stram lycra-dragt og dem, der voksede ud af træningsdragten for både 20 år og 20 kg siden.

Kommunesamarbejde

Vi vil mobilisere Danmark til mere fysisk aktivitet - og det gør vi  i samarbejde med kommunerne. Her  har vi en direkte vej til borgernes hverdag i stort set alle livssituationer. Derfor er kommunesamarbejdet helt afgørende i visionen Bevæg dig for livet. I 2022 var der indgået samarbejde med 25 visionskommuner. Læs mere om kommunesamarbejdet her

Hvem står bag?

DIF og DGI arbejder tæt sammen om den ambitiøse vision for dansk idræt med støtte fra TrygFonden og Nordea-fonden. Der er tale om et historisk samarbejde mellem DIF og DGI, der gennem mere end 100 år med varierende intensitet har konkurreret og rivaliseret. Det lægger de nu bag sig med den fælles vision.

Nyheder og pressemeddelelser

Læs også om vores andre projekter

For mere information