ESG-regnskab og ansvarsrapport

DIF præsenterede på årsmødet 4. maj 2023 sit første ESG-regnskab. Sammen med en tilhørende ansvarsrapport vil DIF trække idrætten i en mere ansvarlig retning i forhold til klima og miljø, det socialt ansvar og på ledelsesgangene.
DIF præsenterede på årsmødet 4. maj 2023 sit første ESG-regnskab. Sammen med en tilhørende ansvarsrapport vil DIF trække idrætten i en mere ansvarlig retning i forhold til klima og miljø, det socialt ansvar og på ledelsesgangene.

Hver dag udgør landets idrætsforeninger rammen for mange menneskers sociale liv og 
idrætsudfoldelse. Som landets største civilsamfundsorganisation har DIF et særligt ansvar for at gå forrest i bestræbelserne på at sikre en mere bæredygtig og ansvarlig udvikling inden for idrætten og samfundet generelt.

DIF har i 2023 udgivet såvel en ESG-rapport som en ansvarsrapport. 

Læs DIF's ESG-rapport 2023 

Læs ansvarsrapport for DIF-Idrætten  2023 

DIF's nye ESG-rapport 2023 har udelukkende til formål at rapportere på DIF's ansvar, initiativer og bundlinje.  Derfor introduceres også en ny ansvarsrapport, der har til formål at vise eksempler på hele DIF-idrætten, specialforbundene og foreningernes samfundsindsatser i det forgangne år. 

Ansvarsrapporten vil ligesom ESG-rapporten for DIF blive gentaget årligt og publiceret i forbindelse med DIF’s årsmøde. Med de to publikationer ønsker DIF ikke blot at opfylde fremtidige krav for rapportering, men også at inspirere andre inden for idrætsverdenen. Derfor vil DIF i samarbejde med forbundene de kommende år videreudvikle rapporteringen og målemetoderne, så indsatsen for en endnu mere ansvarlig og bæredygtig idræt kan skærpes yderligere.