Veteran Match

I regi af DIF Soldaterprojekt arbejder vi  for, at psykisk og fysisk sårede veteraner inspireres og støttes til at finde tilbage til et selvstændigt og meningsfyldt liv. Veteran Matchen er et af soldaterprojektets store initiativer, som i efteråret 2021 blev lanceret nationalt efter et succesfuldt pilotprojekt i København i 2020.

Hvem står bag?

Bag konceptet står foruden DIF hele Metal Ligaen (Danmarks førende ishockeyliga på herresiden), samtlige Superliga-klubber i fodbold samt en lang række kommuner.

Veteran Match er todelt

Konceptet er todelt, idet det dels breder sig over en jobmatch, der skal hjælpe skadede og ledige veteraner i beskæftigelse og dels et match day-event, hvor veteranerne hyldes på stadion i forbindelse med deltagerklubbernes hjemmekampe.

Veteran Match

Jobmatch-arrangementerne

Selve jobmatch-arrangementerne finder sted ude i klubberne, hvor der på dagen også er arrangeret idrætsaktiviteter, der skal skabe en løssluppen stemning og samtidig markere ambitionen om at hjælpe veteranerne mod en idrætsaktiv tilværelse i dagligdagen.

Noget som vi i Danmarks Idrætsforbund arbejder målrettet med via DIF Soldaterprojekt.

Match day-eventen er Veteran Matchens andet ben, hvor veteranerne hyldes på deltagerklubbernes kampdage.

Her bliver der også rejst penge til fordel for veteranerne i form af forskellige tiltag. Herunder salg af særligt fremstillede Veteran Match-pins og indtjening fra auktionssalg af spillertrøjer, der produceres særligt til lejligheden.

Overskuddet går direkte til DIF Soldaterprojekt, der arbejder for idrætstilbud til skadede veteraner ude i foreningslivet.

Formål og ambition

Formålet med Veteran Match er at hylde de danske soldaterveteraner og skabe gode rammer for at få dem ud på arbejdsmarkedet. Ambitionen er, at Veteran Match bliver en fast tilbagevendende begivenhed – over hele landet og i flere sportsgrene.

”Erfaringerne fra DIF Soldaterprojekt viser med al tydelighed, at netop sport og fællesskaber er vigtige virkemidler i veteranernes kamp for at vende tilbage til et godt civilt liv.” Frans Hammer, næstformand i DIF og medlem af styregruppen bag Veteran Match 2021.

Kampen for

et aktivt liv

Nyheder og pressemeddelelser

Følgende klubber er en del af projektet

Styregruppe

Cecilia Lonning-Skovgaard integrations- og beskæftigelsesborgmester i Københavns Kommune
Daniel Rommedahl Director of Football Operations and International Affairs i Parken Sport og Entertainment
Ulrik Larsen Direktør i Danmarks Ishockey Union
Thomas Bjuring Kommerciel chef i Danmarks Ishockey Union
Preben Rokkjær Marketing- & Support Direktør i FC Midtjylland
Morten Stig Christensen Generalsekretær i Dansk Håndbold Forbund
Britt Spangsberg Kommunikations- og HR-chef i DIF
Frans Hammer Næstformand i DIF

Læs mere om vores andre projekter

Kontakt os