Startblokken

En ny vej til job og uddannelse for unge i udsatte positioner

Nyheder

Om Startblokken

Omkring 40.000 unge i alderen 18 til 29 år er ikke en del af et fællesskab på en uddannelse eller på arbejdsmarkedet. Det er dem, Startblokken skal hjælpe. 

Ambitionen er at give de unge et aktivt fællesskab med ligesindede og bruge den platform til at få dem tættere på job og uddannelse. 

idræt skaber

livsbaner

Baggrund og mission

Alt for mange unge danskere står uden job og uddannelse. Problemet er så stort og komplekst, at Reformkommissionen i foråret 2023 kom med en række anbefalinger for at komme det til livs.

En af rapportens hovedkonklusioner var, at civilsamfundet skal påtage sig et større ansvar. 

Den anbefaling bygger Startblokken på. 

Samskabelse er initiativets kerne. Et stærkt samarbejde mellem DIF, fonde, kommuner, det etablerede foreningsliv, professionelle idrætsklubber og deres erhvervsnetværk skal være med til at forme fremtidens arbejde med unge. 

Startblokken skal supplere og ikke erstatte eksisterende lokale indsatser. Startblokken ønsker at favne og bygge videre på gode erfaringer fra andre indsatser for unge, herunder særligt Sportucation og DBU's Fodbold For Fremtiden.

Startblokken har med grundigt forarbejde og stærke samarbejdsaftaler ambitionen om at skalere nationalt.

Indblik i Startblokken i Viborg

Organisering

Med samskabelse kommer en bred vifte af samarbejdspartnere og beslutningstagere. Nedenfor kan du danne dig et overblik.

Lokale klynger

Startblokken foregår lokalt i klynger, hvor professionelle idrætsklubber og kommuner samarbejder med DIF.

Se klynger

Styregruppen

Den rådgivende gruppe med ansvar for udvikling af Startblokken.

Se styregruppen

Følgegruppe

Startblokken er født ud af politiske anbefalinger. Her er dem, der skal være med til at sikre den politiske forankring.

Se følgegruppen

Initiativet samarbejder med

Startblokkens faser

Den unges rejse i Startblokken består af fire faser. Faserne kalder vi øvebaner.

Øvebane 1

Idrætslivet

De unge bliver en del af en ugentlig idrætsaktivitet i et fællesskab med andre unge i den lokale indsats. Det skal skabe et socialt engagement og øge trivslen. 

Øvebane 2

Klublivet

Den unge bliver en del af arbejdsopgaverne i en professionel klub. Et øget ansvar skal udvikle den unge og give succesoplevelser med arbejde. 

Øvebane 3

Erhvervs- og uddannelseslivet

Med lokal støtte skal den unge finde et match med en uddannelse eller virksomhed. Her skal den unge indgå i praktik eller andet forløb - et stort skridt for den unge. Det skal give den unge erfaring med arbejds- eller uddannelsesfællesskaber og succesoplevelser med det forventningspres, der følger. 

 

Øvebane 4

Hverdagslivet

Den unge falder godt på plads i de nye omgivelser og indgår fast i uddannelse eller arbejde, samt har gjort sig erfaringer med foreningslivet. Øvebane 4 er rejsens slutdestination og skal bibringe struktur og gode vaner. Der er også mulighed for at støtte andre langtidsledige unge som mentor.

Nøgletal for Startblokken

40.000

langtidsledige unge

3

lokale klynger er i gang

98

kommuner er ambitionen

For mere information