Samfundsansvar

Klima og bæredygtighed

Som Danmarks største civilsamfundsorganisation med næsten to mio. medlemmer føler vi i DIF et ansvar for at bidrage til en reduktion af de negative konsekvenser, som vi også selv har direkte interesse i.
Som Danmarks største civilsamfundsorganisation med næsten to mio. medlemmer føler vi i DIF et ansvar for at bidrage til en reduktion af de negative konsekvenser, som vi også selv har direkte interesse i.

Klimaændringer er den største udfordring verden nogensinde har stået overfor. Ændringerne i klimaet truer jordens dyreliv og biodiversitet og vil forårsage oversvømmelse af store landområder. Klimaændringer har negative konsekvenser på afgrøder og byer i hele verden. Derfor er det afgørende, at alle verdens nationer gør noget nu.

Klimaændringer forårsager allerede negative konsekvenser for idrætten igennem oversvømmelser og tørkeperioder, der konkret forringer idrættens fysiske rammer og besværliggør idrætsaktiviteter. På sigt vil tiltagende klimaændringer have store direkte og indirekte konsekvenser for idrætten, som kan være katastrofalt for specifikke idrætter. 

DIF og forbundene har i mange år bidraget til idrættens miljøansvar ved at indføre certificeringsordningen ”Grønt forbund”. Dermed laver 13 forbund individuelle aftaler med DIF, hvor de forpligter sig til særlige tiltag for natur og miljø.

Vi har i DIF udvidet vores klimafokus ved i det nuværende politiske program 2021-2024 også at sætte mål for DIF-idrættens ansvar for klimaet og den grønne omstilling i hele samfundet. På baggrund af det har en ekstern ekspertgruppe foreslået DIF en række grønne tiltag angående transport, idrættens bygninger og forbrug. 

Vi arbejder nu på at udfærdige uddannelsesmaterialer, lave partnerskaber med grønne aktører, igangsætte pilotprojekter, understøtte grønne iværksættere på idrætsområdet og meget mere.

Ansvarlig eventafvikling

DIF har sammen med Sport Event Denmark formuleret tre principper for ansvarlig eventafvikling, som kan fungere som pejlemærke, hvis I skal i gang med at planlægge et event af større eller mindre slags. 

Læs mere

Idrættens Klimaaftryk

For første gang nogensinde er danske idrætsforeningers CO2-aftryk forsøgt afdækket. Få et indblik i rapporten 'Idrættens Klimaaftryk' og bliv inspireret af vores konkrete råd til, hvordan du som forening kan gå i en grønnere retning. 

Læs mere

Bæredygtighed i foreninger

Mange foreninger vil gerne i gang med øget bæredygtighed. På vores temaside har vi samlet en række gode og lavpraktiske råd til, hvordan man kan gribe opgaven an og komme i gang.

Læs mere

Idræt for klima

Som led i DIF’s klima- og bæredygtighedsarbejde kan specialforbund ansøge om at tage del i programmet Idræt for klima. 

Læs mere

Nyheder

Bæredygtighed i vores politiske program

DIF's Politiske program for 2021-2024

Download PDF

Bæredygtige events

Hvis du som forening og arrangør drømmer om at skabe mere bæredygtige events, kan du tjekke vores side ud, der indeholder guides og inspirerende samarbejdspartnere. 

Læs mere
Læs mere

DIF og Verdensmålene

I DIF har vi set særligt fokus på 11 af verdensmålene og spurgt os selv: hvad gør vi allerede? – og hvad kan vi gøre mere. Det sidste spørgsmål refererer til, at det er nødvendigt at gøre mere, for der er jo tale om en forandringsdagsorden, der skal handles på. Læs mere om vores arbejde med verdensmålene her. 

DIF's Verdensmålsudspil

Læs også om vores andre projekter

Kontakt