DIF's love

Her finder du lovene der vedrører de overordnede rammer for DIF’s virke som hovedorganisation for medlemskredsen - specialforbundene.
Her finder du lovene der vedrører de overordnede rammer for DIF’s virke som hovedorganisation for medlemskredsen - specialforbundene.

Regulativet fastlægger DIF’s opgaver og ansvar som hovedorganisation.

Lovene fastlægger de demokratiske spilleregler for DIF, herunder repræsentantskabets og bestyrelsens opgaver og ansvar, valgregler samt regler for afviklingen af repræsentantskabsmøder. Lovene fastlægger desuden mandatet for de øvrige enheder i organisationen, så som Udviklingsudvalget og dømmende instanser.

DIF'S LOVE SAMT LOVREGULATIV 1 ER OPDATERET TIL ÅRSMØDET I MAJ 2023

Download DIF's Love

Klik her

DIF's Lovregulativer

Du kan finde dem alle her

Lovregulativ I

Regulativet vedrører optagelse af nye organisationer i DIF som enten specialforbund eller kvalifikationsforbund og optagelse af foreninger i specialforbundene. Regulativet fastlægger de nærmere betingelser og procedure-forhold for dette.

Download Lovregulativ I her

Klik her

Lovregulativ II

Regulativet vedrører DIF’s Appelinstans - idrættens højesteret. Appelinstansen er ankeinstans for afgørelser, der er truffet enten i specialforbundenes dømmende instanser (ordensudvalg) eller i DIF’s nævnsvirksomhed for bl.a. doping og matchfixing. Regulativet fastlægger Appelinstansens kompetencer og procedureregler.

Download Lovregulativ II

Klik her

Lovregulativ IV

Regulativet vedrører specialforbundenes ordensudvalg. Regulativet fastlægger, at alle specialforbund skal have et ordensudvalg, der kan pådømme disciplinære forhold og andre tvister i forbundets regi, og regulativet opstiller en række minimumsbetingelser om ordensudvalgs uafhængighed, sammensætning og kompetencer.

Download Lovregulativ IV

Klik her

Lovregulativ V

Regulativet vedrører tildeling af DIF’s hæderstegn og opstiller betingelserne for dette.

Download Lovregulativ V

Klik her

Lovregulativ VI

Regulativet vedrører tildeling af DIF-danmarksmesterskaber. Specialforbundenes egne forbundsmesterskaber kan godkendes om DIF-mesterskaber, og regulativet opstiller betingelserne for dette.

Download Lovregulativ VI

Klik her

Lovregulativ VII

Regulativet vedrører Atletkomitéen, der beskæftiger sig med vilkårene for atleter. Komitéens ledelse udgøres af atleter, og komitéen udpeger et medlem til DIF’s bestyrelse og to medlemmer til DIF’s repræsentantskab. Regulativet fastsætter nærmere regler for komiteens opgaver og dens sammensætning.

Download Lovregulativ VII

Klik her

Lovregulativ VIII

Regulativet vedrører forbud mod og sanktioner over for matchfixing. Regulativet fastlægger de nærmere forbud mod forskellige former for matchfixing, sanktioner ved overtrædelse og procedurereglerne for undersøgelser og pådømmelse af matchfixing. Overtrædelser pådømmes af det uafhængige Matchfixingnævn.

Download Lovregulativ VIII

Klik her

DIF's reglementer

Du finder dem alle her

Nationale Antidopingregler

Reglementet omfatter nationale antidopingregler vedrørende doping i konkurrenceidrætten. Reglementet er den danske gennemførelse af den internationale WADA-kode, vedtaget af os sammen med Anti Doping Danmark (ADD). Reglementet fastlægger, hvad der anses for doping, og hvilke sanktioner der fastsættes ved overtrædelser. Dopingsager pådømmes af det uafhængige dopingnævn. Nationale antidopingregler suppleres af et særligt dopingreglement for motionsidræt.

Download de Nationale Antidopingregler

Klik her

Motionsdopingreglementet

Motionsdopingreglementet supplerer Nationale Antidopingregler. Motionsdopingreglementet er fastsat i samarbejde mellem os, DGI og Firmaidrætten. Motionsdopingnævnets medlemmer udpeges af hver af de tre organisationer. Nævnets sekretariat varetages af DGI.

Download Motionsdopingreglementet

Klik her

Reglement 3

Reglementet vedrører seksuelle krænkelser i idrætten og fastsætter bestemmelser om udelukkelser af trænere og ledere, der begår strafbare overtrædelser i denne sammenhæng. Reglementet blev oprindeligt fastsat alene af og for DIF og er siden tiltrådt af DGI og Firmaidrætten. Nævnets medlemmer udpeges af hver af de tre organisationer. Nævnets sekretariat varetages af DIF.

Download Reglement 3

Klik her

For mere information