Gå direkte til indhold

Dem arbejder vi for

Vi samarbejder med kommuner og Folketing om at udvikle rammerne for over 9.000 foreninger.

DIF’s overordnede opgave er at sikre gode rammebetingelser for de 62 forbunds over 9.000 medlemsklubber og 1,9 mio. medlemmer. Gennem politisk samarbejde med politikere og embedsmænd i kommunerne og i Folketinget, så arbejder DIF på at sikre idrættens finansiering, gode rammevilkår øge politikernes anerkendelse og prioritering af idrætten.

DIF arbejder også for andre end dets medlemmer. DIF arbejder eksempelvis for en mere aktiv skoledag med mere bevægelse, en troværdig idræt, aktive byrum, aktivitet i udsatte boligområder og meget andet. Som national interesseorganisation påtager DIF sig derfor en bred politisk rolle og et stort samfundsansvar, der går på tværs af ressortområder i staten såvel som i kommunerne. 

Se liste med DIF's 62 forbund.