Gå direkte til indhold

Skole og daginstitution

DIF arbejder for at skabe en aktiv børne- og ungegeneration. Det sker ved at fremme idrætten i alle arenaer, herunder idræts- og bevægelsestilbud i skoler, SFO'er og daginstitutioner. Konkret tilbyder DIF assistance til kommuner, skoler, SFO'er, børnehaver, vuggestuer og dagplejer, der ønsker at oprioritere idræt og bevægelse.

DIF har i mange år arbejdet for at fremme rammerne for idræt og bevægelse i dagtilbud og grundskoler.

Politiske tiltag som skolereformen fra 2014 og revideringen af læreplanerne, har medfør krav om blandt andet:
* 45 min. bevægelse om dagen
* at skolerne skal samarbejde med det lokale foreningsliv
* anvendelse af principperne i den styrkede pædagogiske læreplan
* at indføre Åbent Dagtilbud

Ovenstående er vigtige tiltag, der er med til at understøtte vores arbejdet.

Siden 2014 har DIF samarbejdet med relevante ministerier, kommunerne og andre centrale aktører om at udfolde potentialerne i en mere aktiv skole- og daginstitutionsdag, hvor alle børn og unge bevæger sig mere og flere får erfaringer med det lokale foreningsliv.

Hvis potentialerne skal realiseres, så kræver det målrettet arbejde af alle aktører omkring folkeskolen og dagtilbuddene.

Politisk har DIF fokus på at assistere kommunerne med at lave konkrete strategier for:
* hvordan idræt og bevægelse bliver en central del af hverdagen
* at tilbyde kompetenceløft til alle, der underviser i idræt i folkeskolen og til pædagogisk personel i dagtilbuddene
* at rammesætte samarbejdet med de lokale foreninger.

Læs mere om DIFs arbejde for at skabe en mere aktiv skole.

Læs mere om aktiv dagtilbud


For tilbud om kompetenceløft eller certificering af dagtilbud, kontakt Liselotte Byrnak lby@dif.dk.

Indholdsansvarlig
Liselotte ByrnakUddannelseskonsulentDIF UdviklingTeam Bredde og Motionlby@dif.dkTelefon: 43 26 20 70Mobil: 22 63 45 61
Louise BiedeKonsulentDIF Public Affairslbi@dif.dkMobil: 20 31 51 68
Indholdsansvarlig