Friluftspavilloner - friluftslivets bynære mødesteder for børn og unge

FRILUFTSPAVILLONER

DIF og Friluftsrådet gennemfører i perioden 2023-2027 projektet 'Friluftspavilloner- friluftslivets bynære mødesteder for børn og unge'. Projektet er støttet af Nordea-fonden. Formålet med projektet er at udvikle og afprøve friluftspavilloner, som et konkret redskab til at understøtte, at endnu flere børn og unge får et aktivt udeliv.

Hvad er friluftspavilloner?

Friluftspavilloner er små simple mødesteder i byens grønne og blå rum, som er udgangspunkt for aktiviteter med børn og unge. Projektet fokuserer på at skabe attraktive outdoortilbud i den nære natur i byen. Friluftspavillonerne skal gøre det let for foreninger, skoler og familier, at tilrettelægge og gennemfører sjove outdooraktiviteter for børn og unge. Formålet er at bidrage til, at endnu flere børn og unge får et aktivt udeliv.

Læs om friluftspavilloner
Bagrunden for projektet

Hvorfor friluftspavilloner?

Forskning viser, at udendørsaktiviteter i naturen giver børn bedre sundhed, bedre trivsel og bedre indlæring. Men forskning fra Danmark viser også, at børn i dag kommer halvt så meget i naturen, som deres bedsteforældre gjorde, da de var børn. Dét vil  DIF og Friluftsrådet gøre noget ved, og derfor er de to organisationer gået sammen om at udvikle Friluftspavilloner, som et konkret bud på, hvordan vi kan introducere flere børn og unge til friluftsliv og outdooridræt.

Baggrunden for friluftspavilloner
Eksempelprojekter

Fem konkrete bud på friluftspavilloner

Friluftspavilloner udvikles og testes fem steder i Danmark. De fem eksempelprojekter udvikles i samarbejde med kommuner og lokale aktører, herunder skoler, institutioner og foreninger

De fem eksempelprojekter skal vise, hvordan friluftspavilloner kan se ud og forskellige kontekster, som viser forskellige muligheder for outdooraktiviteter med børn og unge. Nogle bygges i parker, andre i byskov og endnu andre ved kysten med mulighed for vandsportsaktiviteter.

De fem projekter giver erfaring, som kan være værdifuld for alle andre, der i fremtiden vil igangsætte friluftstilbud og friluftspavilloner i byens grønne og blå områder

Læs om de fem eksempelprojekter

Mere information

Læs mere om projektet i projektbeskrivelsen
Du er også velkommen til at kontakte projektgruppen, som består af repræsentanter fra begge organisationer. Du er velkommen til at kontakte Casper Lindemann fra DIF eller Bjarke Lembrecht Frandsen fra Friluftsråde

Kontakt: