Gamle gymnastiksale - nye muligheder

Vi er sammen med Dansk Skoleidræt og Lokale og Anlægsfonden gået sammen om projektet 'Gamle gymnastiksale - nye muligheder'. Projektet er et udviklings- og formidlingsprojekt, der skal udvikle, afprøve og videreformidle konkrete, gode og inspirerende ideer til ombygning og nyindretning af gymnastiksale.
Vi er sammen med Dansk Skoleidræt og Lokale og Anlægsfonden gået sammen om projektet 'Gamle gymnastiksale - nye muligheder'. Projektet er et udviklings- og formidlingsprojekt, der skal udvikle, afprøve og videreformidle konkrete, gode og inspirerende ideer til ombygning og nyindretning af gymnastiksale.

Formål med projektet

Målet er at udnytte de klassiske skolegymnastiksale bedre, så de kan opfylde nutidens behov. I dag er der behov for at gymnastiksalene fungerer dels som faglokaler for idrætsfaget, dels at de understøtter samarbejdet med idrætsforeningerne (åben skole), og dels at foreningerne kan anvende dem til foreningsidræt efter skoletid.

Om projektet

De klassiske gamle gymnastiksale er Danmarks mest udbredte indendørs idrætsfacilitet. Gymnastiksalene er helt afgørende for, at børn og unge er del af et aktivt idrætsliv. Men de er designet i 1800-tallet, er nedslidte og har slet ikke de funktioner, der er brug for i dag.

Fem eksempelprojekter
Projektet er et fyrtårnsprojekt, hvor vi vil vise vejen for alle andre, der ønsker at nytænke gymnastiksale. Vi gennemfører fem konkrete eksempelprojekter rundt i hele landet. De fem eksempelprojekter gennemgår alle en udviklingsfase som afsluttes med skitseprojekter, illustrationer og byggeprogrammer.

I de fem eksempelprojekter arbejdes der med en bred brugerinddragende proces med fokus på at udtænke konkrete bud på, hvordan gymnastiksale kan nytænkes og udnyttes bedre.

Nye muligheder og bedre udnyttelse
Foruden udvikling og ombygning af gymnastiksalene omfatter projektet også arbejdet med at styrke organisering og tilrettelæggelse af nye former for aktiviteter i de nye rammer. Således sætter projektet fokus på samarbejdet mellem skole og idrætsforeninger samt et kursus for skolens lærer, så de klædes på til at udnytte de nye rammer.

De fem eksempelprojekter

Følgende gymnastiksale indgår i projektet

Nyheder

For mere information