Gå direkte til indhold

Juridiske nævn, udvalg og appelinstanser

Klik på diagrammet herunder og se, hvem der sidder i juridiske nævn, udvalg og appelinstanser hos DIF og i fællesorganer med DGI, DFIF og DFHO.

Juridisk nævn

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Læs DIF's love her:


DIF-idrættens Højeste Appelinstans

DIF-idrættens Højeste Appelinstans er den øverste afgørelsesinstans i det interne tvistløsningssystem i DIF-idrætten og kaldes populært ”Idrættens Højesteret”.

Sammen med de øvrige dømmende organer i tvistløsningssystemet, herunder specialforbundenes ordensudvalg (appeludvalg m.fl.), har Appelinstansen til formål at sikre en intern behandling af idrætssagerne i uafhængige foreningsorganer, der er lige så retssikkerhedsmæssig forsvarlig som den behandling, sagerne ville få, såfremt de blev anlagt for de almindelige domstole.

Appelinstansens virke er reguleret i DIF’s loves §§ 23-25 og i DIF’s Lovregulativ II. Herudover findes DIF’s krav til specialforbundenes ordensudvalg (appeludvalg m.fl.) i DIF’s Lovregulativ IV. 

Du kan læse mere om Appelinstansen her.

På siden her kan du læse om Appelinstansens kendelser.

Appelinstansens medlemmer:

Jacob Waage (formand
Nanna Blach
Niels Peter Berg
Morten Larsen
John Skovbjerg
Claus Juel Hansen
Annelise Vidø
Eigil Lego Andersen
Birte Rasmussen
Ulla Ingerslev

Juridisk sekretær og kontaktperson i DIF er Silje Juel Rubæk26 70 43 83.


Matchfixingnævnet

Mikael Friis Rasmussen, formand 
Henrik Johnsen
Peter Schønning

Helle Qvortrup Tvilum Bachmann (suppleant)

Juridisk sekretær og kontaktperson i DIF er Jan Larsen, 43 26 20 07.

På siden her kan du læse Matchfixingnævnets kendelser.


Dopingnævnet

Mikael Friis Rasmussen, formand
Helle Qvortrup Tvilum Bachmann
Helle Bosselmann

Jon Rasmussen (suppleant)
Henrik Johnsen (suppleant)

Juridisk sekretær og kontaktperson i DIF er Jan Larsen43 26 20 07.

På siden her kan du læse Dopingnævnets kendelser.


Motionsdopingnævnet - DIF's repræsentanter:

Mikael Friis Rasmussen
Helle Qvortrup Tvilum Bachmann
Jon Rasmussen


Udelukkelsesnævnet for seksuelle krænkelser

DIF, DGI og Firmaidrætten har oprettet et fælles nævn, som behandler sager vedr. seksuelle krænkelser centralt. Udelukkelsesnævnet består af bestyrelsesrepræsentanter fra DIF, DGI og Firmaidrætten.

Nævnet er oprettet for at hjælpe klubber og foreninger med at foretage denne vanskelige vurdering og samtidig sikre, at personer med en plettet børneattest får en ensartet og fair behandling.

Det betyder, at personer, som har en plettet børneattest og ønsker at være en del foreningsidrætten, skal have nævnets tilladelse, inden de kan ansættes.

Idrætsforeninger er forpligtet til at indhente børneattester på alle frivillige og ansatte, der har kontakt med børn og unge under 15 år.

Et eksempel kunne være en ung træner, som har haft et kæresteforhold med en mindreårig udøver eller en frivillig, som er blevet dømt for ulovlig billed- og videodeling af en ekskæreste mv.

I disse – heldigvis sjældne – tilfælde skal klubber og foreninger kontakte Udelukkelsesnævnet for seksuelle krænkelser.

Sådan behandler nævnet en ansøgning

En ansøger med en plettet børneattest vil typisk skulle indsende en begrundet ansøgning samt relevante bilag (børneattest og domsudskrift) til nævnet. Det vil ofte være hensigtsmæssigt, at ansøgeren i forvejen har haft en dialog med foreningen og har foreningens støtte, inden ansøgningen indsendes til nævnet.

Nævnet tager på baggrund af ansøgningen fra den dømte, sagens omstændigheder og evt. foreningens indstilling konkret stilling til hver enkelt sag. Nævnets afgørelse kan enten være tilladelse, betinget tilladelse eller afslag - alt afhængig af de faktiske forhold. I de såkaldte ”billeddelings-sager” vil nævnet lægge særligt vægt på relationen mellem den dømte og ofret.

Da indholdet af dokumenterne har en følsom karakter, bør man inden man indsender en ansøgning kontakte juridisk konsulent, Anders Young Rasmussen på ayr@dif.dk eller telefon 2042780 med henblik på nærmere aftale.

DIF's repræsentant: Bent Clausen