Gå direkte til indhold

Social ansvarlighed

DIF anvender idræt til at integrere socialt udsatte grupper i samfundet. Idræt kan nemlig give både nyt netværk og øget livsindhold for den enkelte.
 
 • DIF get2sport handler om at styrke de lokale idrætsforeninger i udsatte boligområder, så børn og unge kan blive medlem af en forening og på sigt blive frivillige ledere.

  Arbejdet sker i samarbejde med kommunerne, der er med til at finansiere initiativet lokalt. 

 • Veteraner skal tilbage til et selvstændigt og meningsfyldt liv

  DIF Soldaterprojekt er for alle skadede veteraner. Projektet skal bidrage til, at psykisk og fysisk sårede veteraner inspireres og støttes til at finde tilbage til et selvstændigt og meningsfyldt liv.

  DIF Soldaterprojekt har kørt siden 2011 i et samarbejde mellem Danmarks Idrætsforbund, Parasport Danmark og Dansk Militært Idrætsforbund. 

 • 80 procent oplever de har et bedre liv

  Evaluering og analyse af den første projektperiode viser, at 80 procent af deltagerne har udtrykt, at deltagelsen har givet dem en forbedring i deres livsvilkår generelt. Flere end halvdelen af de skadede veteraner tog desuden en civil drejning i form af uddannelse eller arbejde. I projektperioden 2017 til 2019 udvides DIF Soldaterprojekt til også at omfatte psykisk skadede soldater, og således fortsat udvikle de idrætslige aktiviteter for begge grupper af skadede veteraner.

 • DIF Soldaterprojekt prioriterer samarbejde på tværs

  Projektet skal anvende idræt som middel til at understøtte veteranernes reintegration med fokus på at skabe sociale netværk og øget livsindhold for den enkelte veteran.

  DIF Soldaterprojekt sætter samarbejde på tværs af mange forskellige interessenter højt på prioriteringslisten og har samarbejde med alle de regionale behandlingstilbud, en række kommuner (jobcentre og veterankoordinatorer), universiteter og organisationer.

  Reducere udgift
  Projektet skal også medvirke til at reducere den relativt høje, samfundsmæssige udgift, der er forbundet med veteraner, der ikke resocialiseres og kommer tilbage på arbejdsmarkedet.

  Fællesskabet og idrætten skal ses som det bærende middel til at nå målet, fordi formålet på den lange bane er, at de skadede veteraner kommer til at indgå som velfungerende borger og igen kan bidrage positivt til deres eget liv. 

 • Aarbejder med fællesskabet som fundament

  Projektet vil sætte fokus på de merværdier idrætsdeltagelse giver, såsom idrætslige og sociale kompetencer, øget sundhed, selvtillid, selvstændighed og gode oplevelser.

  Vi arbejder med fællesskabet som fundament, samt med recoveryprocesser som underbyggende for den enkeltes vej tilbage. Det drejer sig om at udvikle en praksis, der understøtter den enkelte veterans vej tilbage og som undgår at fastholde mennesker i afhængighed af professionelle støttesystemer – altså rejsen fra militær til civil.

  Rejsen fra militær til civil handler om at komme sig fra en traumatisk oplevelse og et tab af førlighed, og overvinde de sociale følgevirkninger, det kan medføre for mange af de veteraner, som får alvorlige psykiske vanskeligheder. 

 • Vægter udvikling af stærke og ligeværdige samarbejdsrelationer

  Recovery indebærer udvikling af ny mening og nyt formål i ens liv.

  Det er det, vi i DIF Soldaterprojekt ved, at vi kan understøtte. Foreningslivet og fællesskaber i både civile og militære foreninger understøtter lige netop denne proces.

  Vi vægter udvikling af stærke og ligeværdige samarbejdsrelationer med både veteran og pårørende. På den måde bliver aktiviteter og nye læring langt bedre forankret.

   

 • I tre år påtager DIF sig et ansvar for at hjælpe de soldater, der har betalt en høj pris,

  DIF har bevilget midler til den treårige projektperiode. Sammen med Forsvarsministeriets bevilling påtager vi os dermed et ansvar for at hjælpe de soldater, der har betalt en høj pris, da de var udsendt i internationale militære missioner.

  Projektet skal skabe et fundament i idrætten gennem blandt andet allerede etablerede aktiviteter for at genetablere den nødvendige livsbalance, som kræves i overgangen fra militær til civil.

  DIF Soldaterprojekt løber frem til 31. december 2019.

Indholdsansvarlig
Rune Oland TanggaardProjektleder, DIF SoldaterprojektDIF Public Affairsrot@dif.dkMobil: 27 49 49 50
Kristina Lind ThraneProjektleder Get2SportDIF Public Affairsklt@dif.dkMobil: 61 30 41 34
Indholdsansvarlig