Gå direkte til indhold

Samarbejde med gymnasier

DIF samarbejder løbende med eksterne parter om at udbyde forskellige typer af kurser og uddannelsesforløb.

Foto: Lars Møller

DIF og Gymnasieskolens Idrætslærerforening har indgået et samarbejde, hvor formålet er at tilbyde et kompetencegivende træneruddannelsesforløb til eleverne i gymnasiet. Forløbet tager udgangspunkt i DIF’s træneruddannelsesstruktur, som består af fire niveauer - se her.

Hvad går det ud på?
Samarbejdet omfatter i første omgang niveau 1 – også kaldet DIF Træner 1. Hvert niveau består af en idrætsteoretisk del, som eleverne nu får mulighed for at erhverve sig i gymnasieskolen, og en specialisering inden for en bestemt idræt, som de respektive specialforbund står for. Omfanget er i DIF-regi nomineret til ca. 25 lektioner (uden forberedelse). Lektionerne kan evt. reduceres, da forberedelsestiden kan medregnes i disse.

Hvordan fungerer det?
Samarbejdet fungerer således, at den respektive idrætslærer tilmelder sig forløbet i begyndelsen af et skoleår. I løbet af idrætsundervisningen skal eleverne gennemgå det indhold, der er beskrevet i lektionsplanen (kan hentes her). Det er op til idrætslæreren at vurdere, om DIF’s undervisningsmateriale skal benyttes, eller om emnerne kan behandles via andet materiale.
Når idrætslæreren har tilmeldt sin klasse, sender DIF et usb-stik med powerpoints samt undervisningsnoter, som kan benyttes i forbindelse med undervisningen.
Når året er omme, indsender idrætslæreren en liste med data på de elever, som har gennemført undervisningen. Herefter vil idrætslæreren modtage diplomer, som udfyldes og gives til eleverne.

Hvad får eleverne ud af det? 
I forbindelse med DIF's træneruddannelser er der udarbejdet en udbytteprofil for hvert niveau:
 
Social- og samarbejdskompetencer
Kommunikere med forskellige interessenter (udøvere, forældre, trænere, ledere).

Idrætsfaglige kompetencer 
Forstå udviklingsmæssige forskelle på børn og voksne i forhold til træningen. 
Udføre korrekt førstebehandling af en akut opstået skade (RICEM), krampe eller lign.
Viden om forebyggelse af idrætsskader og betydningen af korrekt genoptræning.
Viden om motiverende faktorer i forhold til det at dyrke idræt.

Organisatoriske og administrative kompetencer 
Kende de administrative opgaver i forbindelse med egen trænerrolle.

Pædagogiske kompetencer 
Forstå og følge en årsplan.
Opstille mål for træningen (idrætslige og sociale mål).
Med udgangspunkt i målgruppen kunne udvælge, igangsætte og tilpasse målrettede aktiviteter.
Igangsætte en motiverende og lærerig undervisning.
Udvælge og overordnet forklare indholdet i et træningsprogram – herunder opvarmningsprogram og udstrækning.
Skabe sammenhæng mellem opstillede mål for undervisningen og den anvendte pædagogik (metodik, lærerrolle). 
Forstå at der er forskellige måder at lære på (se, høre, prøve mm.).

Støttemateriale
DIF har udviklet en række materialer, som idrætslæreren er velkommen til at benytte sig af. Alt materialet er som udgangspunkt gratis. Emnehæfterne kan hentes som PDF (gratis), men det er også muligt at købe klassesæt. E-læringsmodulet er gratis.

Tre emnehæfter som dækker hele indholdet:
Idræt og træning
Idræt for børn og unge
Idrætsskader – nej tak

Lærervejledning som gennemgår, hvad eleverne skal have ud af de enkelte lektioner og hvilke emner, der kan tages op.

Undervisningsnoter til DIF's powerpoints, hvor emner og forslag til diskussionsspørgsmål er udførligt bearbejdet.

Idrætsskadekurset som e-læring – find kurset her.

Idrætslærerens rolle 
Idrætslærerens rolle består i at tilmelde sin klasse, gennemføre undervisningen, vurdere om de enkelte elever har opnået et acceptabelt udbytte og uddele beviser.

DIF og GI's rolle 
DIF og GI stiller materialer til rådighed samt sender diplomer til idrætslæreren ved skoleårets udgang. 

Tilmelding via mail 
Hvis du er interesseret i at tilmelde din klasse til forløbet, skal du sende:
- Dit navn og e-mail
- Skolens navn og adresse
- Klasse og antal elever

Efter endt forløb 
Sender du et excelark med:
- Navne, alder, e-mail samt evt. idrætsgren de dyrker

Mailen skal sendes til: 
Marianne Uhrskov, uddannelse@dif.dk, tlf. 43 26 20 43 

Yderligere info
Har du nogle spørgsmål til forløbet eller samarbejdet, så skal du kontakte:

Andreas Schiørring (GI' bestyrelse); 51 94 68 06, as@akat.dk

Nina Bundgaard (Danmarks Idrætsforbund); 43 26 20 50, nb@dif.dk

 

Indholdsansvarlig
Nina BundgaardKonsulentDIF UdviklingTeam Bredde og Motionnb@dif.dkTelefon: 43 26 20 50Mobil: 20 30 61 68
Streg