Idræt for klima

Idrætten skal være grønnere og mere klimavenlig. Et af midlerne programmet 'Idræt for klima" målrettet DIF's specialforbund.
Idrætten skal være grønnere og mere klimavenlig. Et af midlerne programmet 'Idræt for klima" målrettet DIF's specialforbund.

Næsten hver anden dansker er medlem af en lokal idrætsforening, hvis aktiviteter medfører et klimaaftryk. Samtidig samler foreningerne medlemmerne omkring meningsfulde fællesskaber, der i højere grad ønsker at bidrage til den grønne omstilling lokalt. DIF vil reducere idrættens klimaaftryk og engagere danskerne i den grønne omstilling.

Som et vigtigt led i arbejdet mod en mere klimavenlig idræt, har DIF i 2023 introduceret det toårige klima- og bæredygtighedsprogram 'Idræt for klima' målrettet DIF’s 62 specialforbund. Formålet med programmet er at understøtte konkrete adfærdsændringer i forbund og foreninger som middel til reduktion af klima- og miljøaftrykket samt at fremme den grønne dagsordenen i hele samfundet.

For at blive del af programmet skal man på ansøgningstidspunktet leve op til følgende tre obligatoriske krav:

 1. Udarbejde en klima- og bæredygtighedsstrategi
 2. Vælge to - fire individuelle indsatser, som aftales med DIF
 3. Udpege en ansvarlig i administrationen og bestyrelsen

Forbund der er en del programme skal derudover deltage ved og bidrage til løbende seminarer arrangeret af DIF om temaer som f.eks. transport, idrættens fysiske rammer, events, forplejning og meget andet.

Deadline for ansøgning er hvert år den 1. marts med lancering på DIF’s årsmøde i slutningen af april. DIF og forbundene evaluerer årligt på igangsatte initiativer med mulighed for genansøgning. Læs mere om programmet i nedenstående dokument og følg med her på siden for kommunikation om gennemførte initiativer.

Forbund der er del af programmet Idræt for klima i 2024

 • Dansk Orienterings-Forbund
 • Dansk Hanggliding og Paragliding Union
 • Triatlon Danmark
 • Dansk Skytte Union
 • Dansk Automobil Sports Union
 • Dansk Boldspil-Union
 • Dansk Golf Union
 • Surf & SUP Danmark
 • Dansk Kano & Kajak Forbund
 • Dansk Håndbold
 • Dansk Sejlunion
 • Dansk Forening for Rosport
 • Danmarks Motor Union

Introduktion til Grøn idræt

Hent folder her