Temakursus

Forny din træning, og skab kreative atleter

Dato: Den 27. januar 2024 kl. 10:00-16:00
Sted: Dalum Landbrugsskole, Landbrugsvej 65, 5260 Odense

Derudover to timers online opfølgning lørdag d. 2. marts kl. 10:00-12:00

Formål  

På dette temakursus opnår du som træner større indsigt i, hvordan du som træner kan reflektere over din egen træningspraksis og analysere dig frem til fordele og ulemper forbundet med de metoder du anvender til at udvikle dine atleter.

Temakurset giver dig en værktøjskasse, så du kan variere din egen træning, med henblik på at skabe plads til at involvere og engagere dine atleter i deres egen udviklingsrejse. Temakurset har også fokus på at skabe kreative atleter, så de får et solidt og bredt bevægelsesfundament, der gør det lettere for dem at foretage finjusteringer af specifikke (præstations)bevægelser senere i livet.

Målgruppe 

Den primære målgruppe er trænere, der arbejder med udvikling og præstationsorienteret med sine atleter fx i en talent- og/eller elitekontekst.

Forudsætninger 

Der er ingen krav om træneruddannelsesniveau. Alle kan tilgå kurset. 

DIF Diplomtræneruddannelse – obligatorisk valgfri kursus 

Udover at være et selvstændigt temakursus, så kan dette kursus også indgå som en del af DIF's Diplomtræneruddannelse som obligatorisk valgfrit kursus. Det gælder hvis du er i gang med, har været igennem eller på et tidspunkt ønsker at gennemgå diplomtræneruddannelsen. Læs mere om Diplomtræneruddannelsen og obligatorisk valgfrie kurser her 

Varighed 

6 timer undervisning + 2 timers online opfølgning 

Indhold:  

 • Analyse af egen tilgang til træning med fokus på træningsmiljø.
 • Metodisk værktøjskasse til at variere træningen med afsæt i
  • Trænerroller
  • Træningsprincipper
  • Organiseringsformer
 • Kreativitetstræning
 • Aktivitetsudvikling

Undervisningsform

Undervisningen er workshopbaseret i hallen, og du skal forvente selv at være fysisk aktiv. Medbring derfor tøj til at være aktiv i.

De to timers online opfølgning vil være dels gruppebaseret og fælles opsamling i plenum. 

Udbytte:  

Efter kurset har træneren viden om metoder til

 • at stimulere læreprocesser hos atleterne.
 • at udvikle kreative udøvere, der engagerer sig i egen udvikling.
 • at være bevidst om trænerroller, der fremmer og hæmmer atleternes medbestemmelse, engagement og motivation.
 • at anvende forskellige undervisningsprincipper
 • at anvende forskellige arbejdsformer i praksis

Underviser 

Torben Aaes Hansen 

Forberedelse 

Du skal forvente forberedelse forud for kurset

Evaluering/eksamen 

Der er ikke formel evaluering på dette kursus. 

Pris

900 kr. (inkl. forplejning)

Afbestillingsregler

Afbestilling/aflysning af et kursus, som foretages min. 10 hverdage før planlagt startdato, vil være omkostningsfri.

Foretages afbestillingen ml. 5-9 hverdage før planlagt startdato, beregner DIF et afbestillingsgebyr svarende til 25 % af den bekræftede kursuspris. Dette dækker omkostninger til administration mm.

Foretages afbestillingen ml. 1-4 hverdage før planlagt startdato, beregner DIF et afbestillingsgebyr svarende til 75 % af den bekræftede kursuspris.

Afbestilling skal ske til Marianne Uhrskov på mail mub@dif.dk.

Deadline for tilmelding

Den 7. januar 2024

For mere information